TARSUS BORSA PERSONELLERİ TEMEL İSG EĞİTİMİ ALDI


 Tarsus Ticaret Borsası personelleri, hizmet içi eğitimleri çerçevesinde İSG Uzmanı Kıymet Uguz tarafından ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitimi aldı.

 Üstlendikleri vizyon ve misyon çerçevesinde personellerin hizmet içi eğitimlerine önem veren Tarsus Ticaret Borsası, personellerinin çeşitli konularda uzmanlık eğitimi almasını da sağlıyor.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilmesi, işverenler ile stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde hizmet içi eğitimlerini her yıl düzenli olarak sağlayan Tarsus Ticaret Borsası personellerine verilen eğitimde, personele, “Ekranlı araçlarla çalışma”, “Ergonomi temel prensipleri”, “İş sağlığı güvenliği temel eğitimleri”, “İşçi-işveren sorumlulukları” ile başlıklarında konular anlatıldı.

Eğitimde iş kazalarının yüzde 98’lik kısmının alınacak tedbirlerle önlenebilir kazalar olduğunu belirtilirken yaşanan her 10 kazadan 9’u emniyetsiz davranışlardan, yani çalışan kaynaklı problemlerden meydana geldiği söylendi.

Tarsus Ticaret Borsasında düzenlenen hizmet içi eğitime personel tam kadro katıldı. Eğitim sonunda kazanım değerlendirmesi amacıyla personeller sınava tabi tutuldu.

 

0 Yorumlar

Yorum Gönder