Tarsus Belediyesi Tarafından 5. İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu Düzenlendi

Tarsus Belediyesi Tarafından 5. İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu Düzenlendi

Tarsus Haber/ Tarsus Belediyesi öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi ortamda 5. ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’ düzenlendi. 

Dijital platformda ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve ‘İnsan Gücü’ konusunun ele alındığı sempozyumda, alanında uzman kişiler sunum yaptı.

Tarsus Belediyesi tarafından 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, dijital platformda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Sempozyumda ‘İnsan Gücü' konusu ele alınırken kamu kurumlarından ve üniversitelerden alanında uzman kişiler sunumlar yaptı.

Sempozyumda; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Risk Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Alp Ergör, Uluslararası Çalışma Örgütü Kıdemli Proje Koordinatörü Burcu Akça Hacıosmanoğlu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanı Muhammed Raşit Aydos,  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Demiral, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanı Muhammed Raşit Aydos,  Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Sekreter Dr. Selçuk Çelik, Risk Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, A Snıfı İş Güvenliği Uzmanı Mak. Müh. Abdullah Anar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihal Esin,  İş Yeri Sağlık Personeli Derneği Başkanı Çetin Tarikci, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Dr. Ali Rıza Ergun, Emekli Öğretim Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD) Prof. Dr. Çağatay Güler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, İş Sağlığı Bilim Uzmanı, İş Yeri Hekimi Dr. Kadir Atlı, Risk Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maden Müh. Ergin Kahraman, İş Sağlığı Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Hem. Mine Bahar, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Gök Metin, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Erdem Alagüney, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Uzm. Dr. Elif Reyhan Şahin,  T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzm. Dr. Seval Müzeyyen Ecin, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Uzm. Dr. Abdulsamet Sandal konuşmacı olarak katılarak görüşlerini ifade ettiler.

 

İlk oturumda, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Demiral Dünyada ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği insan gücü ve ekip çalışmasının önemine değindi. Ardından sırasıyla diğer oturumlar gün boyu devam etti.

 

 “SAĞLIK ALANINDAKİ GÖÇ MESELESİ DÜNYADA TARTIŞILAN BİR KONU”

“Sağlık İnsan Gücü” konusunda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz “ Sağlık alanındaki göç meselesi dünyada tartışılan bir konu. Ülkemizde de zaman zaman tartışmalar yoğunlaşıyor. Sağlık çalışanları, sağlık sistemlerinde merkezi bir rol oynamakta. Covid-19’da bunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Buradan bir kez daha ders alınması gerektiği çıktı. Esas olarak ortak sorunlar sağlıklı insan gücünün, eğitime istihdama görevlendirilmesi ve işte tutulması ortak sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Dağılım dengesizliği hem dünya genelinde hem de ülkemizde karşımıza çıkıyor. Sağlık insan gücü karmaşık sorunlarla karşı karşıya. Gerek mesleğe bağlı gerekse meslek dışı faktörler etkili. Ortak üç önemli faktör öne çıkıyor. Çalışma koşulları, ücretlendir ve iş yaşam dengesi.” diye ifade etti.

 

“SEMPOZYUMLARIMIZ BAŞARILI BİR SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİ”

Yapılan sempozyumda kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Naci Yıldız “Tarsus Belediyesi ile çalışmalarımız 2019’da eğitim programları, çalıştay işleyişine ilişkin faaliyetler hemen arkasından 2019’da birinci sempozyumla başladı. Hakikaten keyifli geçen yüz yüze bir süreç oldu. Diğer bütün sempozyumlarımız başarılı bir süreçte gerçekleşti. Bugünkü sempozyumun ana tema insan gücü yani çalışanlar. Buradan hareketle çok uygun bir başlık seçtiğimizi de gördük. Ben destek veren Tarsus Belediyesi yetkililerine, çok değerli konuşmacılara, oturum başkanlarına ve tüm herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

0 Yorumlar

Yorum Gönder