Başkan Bozdoğan, 2. Uluslararası 11. Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi’nde Konuştu

Başkan Bozdoğan, 2. Uluslararası 11. Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi’nde Konuştu

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Adana’da TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ana teması “Krizlerde İSG Yönetimi: Birlikte Başarabiliriz” olarak belirlenen, 2. Uluslararası 11. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ne katılım sağladı.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiği Sağlık Yerleşkesi ve bu yıl 5’incisinin düzenleneceği İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu ile ilgili kongrede konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca  kongrede Tarsus Belediyesi yaptığı çalışmalardan dolayı büyük övgü aldı.

 

Adana’da 2. Uluslararası 11. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresine katılım sağlayarak Yerel Yöneltimler ve İSİG oturumunda konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesi deneyimlerini ve stratejik öneme sahip Tarsus’a kalıcı bir iz bırakmayı hedef alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiği Sağlık Yerleşkesini anlattı.

 

Kongrede Tarsus’un önemini anlatarak konuşmalarına başlayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “10 bin yıllık tarihi geçmişi olan tarihin ve dinlerin buluştuğu, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip birleşim yeri Tarsus, Akdeniz bölgesinde Mersin kent merkezine 30 kilometre Adana Şakirpaşa Havalimanı’na 49 kilometre mesafeli bir kent. Bu kültürel zenginliklere sahip olan Tarsus’umuz Mersin ilimizin en büyük ilçesi. Yani nüfusu 26 ilimizden daha fazla. Müdürlüğümüze bağlı iş sağlığı ve güvenliği birimimizde çalışan değerli mesai arkadaşlarım, 2 iş yeri hekimi, 4 uzmanımızla birlikte çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında iş kazası geçirmeden meslek hastalıklarına yakalanmadan, bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin sağlanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.” şeklinde ifade etti.

 

“İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK”

Konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan “Kan testleri belediyemiz ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol karşılığında yapılmaktadır. Odyomet testleri ve solunum fonksiyon testleri işlemi hizmet alımıyla yapılmaktadır. Faaliyetler iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda risk değerlendirilmesi, acil durum planları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi çalışmalar sıralanabilir. İş sağlığı ve güvenliği sempozyumları yönetime geldiğimizden beri istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz İSG çalışmaları arasındadır.” diye ifade etti.

 

“BU YIL 5. SEMZPOYUMU 26 ARALIK TARİHİNDE YİNE ÇEVRİM İÇİ YAPACAĞIZ”

Yapılan sempozyumlara değinen Başkan Bozdoğan “22 Kasım 2019’da yüz yüze yapılan ülkemizde ilk kez düzenlenen sempozyumun teması yerel yönetimlerde İSG uygulamalarıydı. Hem bizler açısından hem de katılımcılar açısından keyifli ve oldukça verimli geçen sempozyuma 330 kişi katılmıştır. Sonraki sempozyumlarımızı pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi yaptık. Beşinci sempozyumumuzu ise iş sağlığı ve güvenliği insan gücü teması ile bu yıl 26 Aralık tarihinde yine çevrim içi yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Tarsus Belediyesi sağlık yerleşkesi ilk aşamada iş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları ağırlıklı olmak üzere çevre sağlığı, ana çocuk sağlığı, spor sağlığı gibi toplum sağlığıyla ilgili öncelikle birçok alanda faaliyet gösterdik. Tarsus halkının sağlık düzeyinin arttırılması ve geliştirilmesinde katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

 

“TALEPTE BULUNAN KAMU YA DA ÖZEL İŞ YERLERİNE DE HİZMET SUNACAK”

Yerleşkede faaliyet gösterecek olan birimlerden bahseden Başkan Bozdoğan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi belediye bünyesindeki işyerleri ve çalışanlarına hizmet sunumunun yanı sıra hizmet talebinde bulunan kamu ya da özel iş yerlerine de hizmet sunacaktır. Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve iş yerleri, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlar, faaliyet konularına bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır. OSGB ile belediye bünyesindeki işyerleri ve çalışanlarına hizmet sunumunun yanı sıra hizmet talebinde bulunan kamu ya da özel iş yerlerine de hizmet sunulabilecektir.” diye ifade etti.

 

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN HER ŞEY ÖLÇÜLÜYOR

İş Hijyeni Laboratuvarı ve Gıda Laboratuvarı hakkında bilgiler vererek konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan, “Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayini gibi iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapılabilecektir. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğü Gıda Şefliği gıda denetimleri yapmaktadır. Bünyesinde yer alan gıda laboratuvarında fiziksel analiz laboratuvarı, kimyasal analiz laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, PCR Laboratuvarı çalışmaları sürdürülecektir.” şeklinde konuştu.” dedi.

 

“SPORCULARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE PERFORMANSLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR”

Sporcu Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni detaylandıran Başkan Bozdoğan, “Öncelikle Tarsus’ta faaliyet gösteren amatör, profesyonel spor kulüpleri, okullar vb. kurum ve kuruluşlarda ya da bireysel olarak spor yapan sporcuların sağlığının korunması ve performanslarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

 

“FONKSİYON TESTİ VE EKG ÇEKİMİ YAPILABİLECEK”

Gezici iş sağlığı araçları hakkında bilgi veren Başkan Bozdoğan “İş yeri ve çalışanlarının İSG koşulları değerlendirilerek, temel iş sağlığı hizmetlerinin çalışma saatleri içerisinde iş yerinde verilmesi hizmetleri sunacaktır. Akciğer radyografi çekimi, işitme testi, solunum fonksiyon testi ve EKG çekimi gibi işlemler yapılabilecektir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

0 Yorumlar

Yorum Gönder