Aratos felsefe dergisinin 117. sayısı yayınlandı


Tarsus’ta yayın hayatını 20 yıldır düzenli olarak sürdüren Aratos felsefe dergisinin 117. sayısı yayınlandı. Adını Antik Çağ’da yaşamış şair, matematikçi ve gökbilimci Tarsuslu filozoftan Aratos alan dergi gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık tarafından yayınlanıyor.

Yerel bir yayın olmanın ötesinde olan Aratos derginin, 117. sayısının konu ve yazarları şöyle: Toplumun Kendini Yeniden Üretmesi Gerekmektedir/Sunu (Prof. Dr. Tolga Ünlü), Hayatın İçinden Karikatürler (Emre), ‘Son Haber’ Gazetesinin Sahibi (Nazmi Bayrı), Bir İstanbul Öyküsü/Galata ve Pera'da Zaman... (Ebru Bozcuk), Avukat Tayyar Şiyve'nin Kitabı Üzerine Birkaç Söz (Ali Özenç Çağlar), Tarihten Sayfalar/Fransız Sömürgesine Direnen Bir Cezayirli Kadın: Cemile Bouhired, Evrimsel Psikolojide Sanatın Yeri Üzerine (Havva Ağral), Frengi Salgınının Resim Sanat Akımları Üzerindeki Etkisi (Doç. Dr. Ali İhsan Ökten), Tarsuslu Bir Radyolog Dr. Kazım Nuri İçgören ve Türkiye’nin İlk Radyoloji Dergisi (Uğur Pişmanlık), Bir Dere Kenarında/Şiir (Tan Doğan), Daha Kurulmadan Yıkılmış Modern Harabelerin Altında İnleyen, Unutulmuş Eşsiz Bir Kent Tyana-Kemerhisar-3 (Ahmet Ünal), Tarsus İşçi Sınıfı Tarihi (Murat Baycanlar).

Aratos felsefe dergisinin yayın kurulu üyesi, Çukurova Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden Prof. Dr. Tolga Ünlü “Toplumun Kendini Yeniden Üretmesi Gerekmektedir” başlıklı sunuş yazısında şu görüşlere yer vermektedir, “6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gün ışıdığında aslında ülkenin uzun bir süredir içinde bulunduğu karanlığın sonuçlarıyla karşı karşıya geldik. Evet, gördüğümüz hepimizi sarsan, derin acılara sevk eden bir görüntüydü. Ama bunun, 1960’lı yıllardan itibaren benimsenen ve teşvik edilen kentsel mekân üretme politikalarının ve pratiklerinin ürettiği bir sonuç olduğu da açık.

Kültürel birikimin parçası olarak değerlendirdiğimizde Türkiye kentleri, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumun yaşadığı aşınma ile birlikte, toplumsal yaşamın yeniden üretildiği alanlar olmaktan uzaklaşmış, imge üretmenin, pazarlamanın ve kar etmenin mekânları haline gelmiştir. Toplumsal birlikte üretimin alanı olması gereken kentsel mekân, piyasada alınıp satılan meta haline getirilmiştir. Bunun sonucunda kentler, toplumun yabancılaşmasının bir parçası haline gelmiştir.

Bu aşamada toplumun kendini yeniden üretmesi gerekmektedir, kültürel birikimini yeniden inşa etmesi sağlanmalıdır. Bunun için toptan bir yeniden yapılanmaya gereksinim duyulmaktadır. Aratos bu çerçevede geçmişten gelen birikimi ile önemli bir platform sunmaktadır. Kenti, sanatı, yaşamı daha anlamlı kılacak yazılar ile Aratos yeni sayısını okuyucularına sunuyor.”

0 Yorumlar

Yorum Gönder