Tarsus Ticaret Borsası Mart Meclis Toplantısı yapıldı

Tarsus Ticaret Borsası Mart  Meclis Toplantısı yapıldı
TARSUS-HABER- Tarsus Ticaret Borsası Mart Ayı Meclis Toplantısı, Borsa Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Gerçekleşen Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, 1 aylık sürede Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgilendirmenin ardından genel konular hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.  

Yönetim Kurulu Başkanı Seçer, konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Divan, Kıymetli Meclis Üyeleri; Mart Ayı Meclis Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri, şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz 6 Şubat günü yüzyılın felaketi olarak adlandırılan elim bir deprem afeti yaşadık. Alınan tedbir ve kararlarla yaralarımız sarılıyor, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu minvalde yavaş yavaş da olsa normalleşme sürecimiz başladı. Artık çalışmak, üretmek, tüm proje ve planlarımıza kaldığımız yerden devam etmek zamanı. 

 

Değerli Meclis Üyeleri; Kamuya olan borçları yeniden yapılandıracak yasa teklifi 9 Mart’ta Meclis’te kabul edilen ve 12 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu hakkında bilgiler aktarmak istiyorum. 

 

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi gibi alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme cezası gibi alacaklar kapsama dâhil edildi. Kanunda 2022 yılı için matrah artırımı da yer alıyor. 

 

Bunlarla birlikte, depremin yarattığı yıkımı onarmak amacıyla tek seferlik ek vergi alınacak. Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. 

 

Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde, indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden, bir kereye mahsus, yüzde 10 kesinti yapılarak alınacak. Mücbir sebep ilan edilen 11 ildeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Bu vergi kaleminden toplam 80-100 milyar lira ek gelir bekleniyor. 

 

Bizler de, ticaretten sanayiye, bütün sektörlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ederek sürece katkı sağlamalıyız. Geçtiğimiz günlerde TEPAV tarafından depremin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ile ilgili bir rapor yayınlandı. Rapora göre; 2023 yılında ekonomik büyümenin, deprem öncesi öngörülen baz senaryoya göre 1,2 puan daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor. (%2,9). Deprem bölgesinin 5 yıllık kalkınma planı için gerekli olan tutar 150 milyar dolar olarak hesaplanıyor.  

 

Deprem bölgelerinden göçün önlenmesi, fabrika ve işletmelerin tekrar ayağa kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, “Yaşanan bu felaketlerin ardından bölge ekonomisinin yeniden canlanması şart. Türkiye ekonomisinin neredeyse yüzde 11’lik kısmını kapsayan bölgede iyileşme sürecinin başarısı ancak özel sektör, kamu ve sivil örgütlenmenin iş birliği, koordinasyonu ve dayanışması ile mümkün olacaktır. Her şeyden önce alınacak tedbirler, verilecek desteklerle bölgenin ekonomik kimliğinin korunarak iktisadi aktivitenin yeniden canlandırılması çok önemli. Bu vatan bizim. Vatanımıza, toprağımıza sahip çıkmalıyız. Bu yaşadığımız afetler, gördüğümüz ağır bilançoya rağmen asla karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya ülkemizi daha müreffeh bir duruma getirmeye gayret edeceğiz.” dedi. 

 


0 Yorumlar

Yorum Gönder