Foto Maraton Hazırlıkları

Foto Maraton Hazırlıkları

TARSUS-HABER-Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu son hazırlıkları için Tarsus Fotoğraf Derneği Başkanı Altan Gökçek, Fotoğrafçılar Odası Başkanı Cumali Taş ve TFSF yarışma temsilcisi Ufuk Ağma ile son hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

TARSUS FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ŞARTNAMESİ

1.      Yarışmanın Adı: Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu

 2.      Yarışmanın Amacı ve Konusu: Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan Tarsus’un her biri birbirinden harika doğal ve kültürel güzelliklerinin; görsel arşivini oluşturmak, ulusal boyutta tanıtılmasını sağlamak ve bu yolla ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yarışmanın konusu başlatmış olduğumuz “İL’lede Tarsus” kampanyası doğrultusunda; “TARSUS NEDEN İL OLMALI?” olacaktır.

 3.      Yarışma Organizasyonu:

 Yarışma, Tarsus Belediyesi (düzenleyici kurum) tarafından; Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

 Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

 1.      Yarışma Kategori/Bölümleri:

 Yarışma; Dijital (sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

1.      Yarışma Koşulları:

 

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

b. Yarışma; Tarsus Belediyesi çalışanlarından, Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkaralar Odası üyelerinden -yalnızca bu yarışma organizasyonunda bulunanlar- ve Yarışma Sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

c. Her katılımcı en fazla 4 adet Dijital (sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

 

d. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Tarsus ilçe sınırları içinde ve 9-10-11 Aralık tarihlerinde (kayıt yaptırdıktan sonra ve belirtilen saatler içinde) çekilmiş olması zorunludur.

 

e. Yarışmaya sadece “Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu” etkinliğine katılım için 9-10-11 Aralık 2022 tarihlerinde saat 8.00’den itibaren (17.00 ‘a kadar) Tarsus ilçesi Mehmet Bal Sanat Galerisinde açılacak olan kayıt masasına gelip başvuru formunu doldurarak kayıt olanlar katılabilir.

 

f. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlanması yapılır. Fotoğraf makinesi (makinelerin ve/veya drone) ve bellek kartlarının seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C Nüfus cüzdanı veya pasaportunun katılımcıların

 

2 / 7

 

yanlarında bulunması gereklidir.

 

g. Her katılımcı kendi adına kaydedilen fotoğraf makinesi ile yarışmaya katılabilir. Aynı makineyi birden fazla katılımcı kullanamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 

h. Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. (örneğin: katılım no:082 rumuzu:082). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

i. Katılımcılar kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını Tarsus Fotoğraf Maratonu süresince üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadır.

 

j. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez

 

k. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

 

l. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

 

m. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

 

n. Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.

 

o. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

 

p. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

 

q. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi

 

3 / 7

 

durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

 

r. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

 

s. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

 

t. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

 

u. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

 

1.      Telif (Kullanım) Hakkı:

 

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

 

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

 

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 

e. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

 

4 / 7

 

f. Yarışmaya gönderdiği / yüklediği fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar www.tarsus.bel.tr ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile Tarsus Belediyesi yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

 

h. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

 

1.      Diğer Hususlar:

 

a. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

 

b. Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF yarışma temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 

c. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak, Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır.

 

d. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 

e. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler düzenleyici kurum tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.

 

f. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

 

g. Katılımcılar; katılım formu doldurup fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının katılım formunu doldurması ile yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

h. Konaklama; Otel ya da belediyenin önerdiği yerlerde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklar ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edecektir.

 

5 / 7

 

1.      Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

 

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

 

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

 

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

 

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

 

g. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”,“Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

 

h. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/.../yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

 

i. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

 

j. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır.

 

1.      Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

 

 Altan Gökçek (Tarsus Fotoğraf Derneği Bşk.)·

 

 Cumali Taş (Tarsus Fotoğrafçılar Odası Bşk.)·

 

 Erol Özer (Prof.Dr. – Fotoğraf Sanatçısı)·

 

 Faruk Akbaş ( Yazar - Fotoğraf Sanatçısı)·

 

 Güler Ertan (Prof.Dr./Yazar – Fotoğraf Sanatçısı)·

 

 Haluk Uygur ( Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Bşk.)·

 

 Nihat Çapar ( Tarsus Bel. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü – Tiyatro Yönetmeni/ Yazar)·

 

 Mehmet Turgut (Fotoğraf Sanatçısı – Yönetmen)·

 

 Özlem Gün Bingöl (Grafiker – Fotoğraf Sanatçısı)·

 

6 / 7

 

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

1.      TFSF Yarışma Temsilcisi: Ufuk AĞMA

 

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

 

1.      Yarışma Takvimi:

 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 9 Aralık 2022 (8.00)

 

Son Başvuru Tarihi : 11 Aralık 2022 (19.00)

 

Jüri Toplantı Tarihi : 12 Aralık 2022

 

Sonuç Bildirim Tarihi : 14 Aralık 2022

 

Sergi ve Ödül Töreni tarihi : 27 Aralık 2022

 

1.      Ödüller-Sergilemeler:

 

Birincilik : 20.000 ₺ +TFSF Altın Madalya

 

İkincilik : 15.000 ₺ +TFSF Gümüş Madalya

 

Üçüncülük : 10.000 ₺ +TFSF Bronz Madalya

 

Mansiyon (3 adet) : 3000 ₺ + TFSF Mansiyon

 

Tarsus Belediye Başkanlığı Özel Ödülü: 15.000 ₺

 

Sergileme (en fazla 30 adet) : 500 ₺

 

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

 

1.      Yarışma Sekretaryası-İletişim:

 

Adı ve Soyadı : Hatice Karataş

 

İrtibat Tel : 05396519347

 

E-posta Adresi : hatice.karatas@tarsus.bel.tr

 

Adı ve Soyadı : Harun Talaş

 

İrtibat Tel : 05365694991

 

E-posta Adresi : harun.talas@tarsus.bel.tr

 

1.      Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-100” numara ile onaylanmıştır.

 

7 / 7

 

YASAL UYARI

 

“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.

 

Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir.

 

 

TARSUS FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ŞARTNAMESİ

1.      Yarışmanın Adı: Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu

2.      Yarışmanın Amacı ve Konusu: Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan Tarsus’un her biri birbirinden harika doğal ve kültürel güzelliklerinin; görsel arşivini oluşturmak, ulusal boyutta tanıtılmasını sağlamak ve bu yolla ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yarışmanın konusu başlatmış olduğumuz “İL’lede Tarsus” kampanyası doğrultusunda; “TARSUS NEDEN İL OLMALI?” olacaktır.

3.      Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, Tarsus Belediyesi (düzenleyici kurum) tarafından; Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

1.      Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma; Dijital (sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

1.      Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma; Tarsus Belediyesi çalışanlarından, Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkaralar Odası üyelerinden -yalnızca bu yarışma organizasyonunda bulunanlar- ve Yarışma Sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c. Her katılımcı en fazla 4 adet Dijital (sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Tarsus ilçe sınırları içinde ve 9-10-11 Aralık tarihlerinde (kayıt yaptırdıktan sonra ve belirtilen saatler içinde) çekilmiş olması zorunludur.

e. Yarışmaya sadece “Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu” etkinliğine katılım için 9-10-11 Aralık 2022 tarihlerinde saat 8.00’den itibaren (17.00 ‘a kadar) Tarsus ilçesi Mehmet Bal Sanat Galerisinde açılacak olan kayıt masasına gelip başvuru formunu doldurarak kayıt olanlar katılabilir.

f. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlanması yapılır. Fotoğraf makinesi (makinelerin ve/veya drone) ve bellek kartlarının seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C Nüfus cüzdanı veya pasaportunun katılımcıların

2 / 7

yanlarında bulunması gereklidir.

g. Her katılımcı kendi adına kaydedilen fotoğraf makinesi ile yarışmaya katılabilir. Aynı makineyi birden fazla katılımcı kullanamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

h. Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. (örneğin: katılım no:082 rumuzu:082). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

i. Katılımcılar kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını Tarsus Fotoğraf Maratonu süresince üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadır.

j. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez

k. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

l. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

m. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

n. Yarışmacılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.

o. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

p. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

q. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi

3 / 7

durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

r. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

s. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

t. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

u. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

1.      Telif (Kullanım) Hakkı:

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

e. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

4 / 7

f. Yarışmaya gönderdiği / yüklediği fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar www.tarsus.bel.tr ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile Tarsus Belediyesi yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

h. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

1.      Diğer Hususlar:

a. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay bedeli, jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF yarışma temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak, Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır.

d. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler düzenleyici kurum tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.

f. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

g. Katılımcılar; katılım formu doldurup fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının katılım formunu doldurması ile yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

h. Konaklama; Otel ya da belediyenin önerdiği yerlerde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklar ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edecektir.

5 / 7

1.      Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”,“Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

h. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/.../yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

i. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

j. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır.

1.      Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

 Altan Gökçek (Tarsus Fotoğraf Derneği Bşk.)·

 Cumali Taş (Tarsus Fotoğrafçılar Odası Bşk.)·

 Erol Özer (Prof.Dr. – Fotoğraf Sanatçısı)·

 Faruk Akbaş ( Yazar - Fotoğraf Sanatçısı)·

 Güler Ertan (Prof.Dr./Yazar – Fotoğraf Sanatçısı)·

 Haluk Uygur ( Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Bşk.)·

 Nihat Çapar ( Tarsus Bel. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü – Tiyatro Yönetmeni/ Yazar)·

 Mehmet Turgut (Fotoğraf Sanatçısı – Yönetmen)·

 Özlem Gün Bingöl (Grafiker – Fotoğraf Sanatçısı)·

6 / 7

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

1.      TFSF Yarışma Temsilcisi: Ufuk AĞMA

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

1.      Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 9 Aralık 2022 (8.00)

Son Başvuru Tarihi : 11 Aralık 2022 (19.00)

Jüri Toplantı Tarihi : 12 Aralık 2022

Sonuç Bildirim Tarihi : 14 Aralık 2022

Sergi ve Ödül Töreni tarihi : 27 Aralık 2022

1.      Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik : 20.000 ₺ +TFSF Altın Madalya

İkincilik : 15.000 ₺ +TFSF Gümüş Madalya

Üçüncülük : 10.000 ₺ +TFSF Bronz Madalya

Mansiyon (3 adet) : 3000 ₺ + TFSF Mansiyon

Tarsus Belediye Başkanlığı Özel Ödülü: 15.000 ₺

Sergileme (en fazla 30 adet) : 500 ₺

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

1.      Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Adı ve Soyadı : Hatice Karataş

İrtibat Tel : 05396519347

E-posta Adresi : hatice.karatas@tarsus.bel.tr

Adı ve Soyadı : Harun Talaş

İrtibat Tel : 05365694991

E-posta Adresi : harun.talas@tarsus.bel.tr

1.      Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-100” numara ile onaylanmıştır.

7 / 7

YASAL UYARI

“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.

Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir.


0 Yorumlar

Yorum Gönder