TARSUS KENT KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULU YAPILDI


TARSUS-HABER-Tarsus Kent Konseyi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu  Güner Baykal Toplantı ve Konferans Salonunda yapıldı.


Toplantının açılış konuşmasını ilk olarak Tarsus Kent Konseyi Genel Sekreteri Yazar/Ressam Remzi KARABULUT yaparak, konuşmasının ardından sözü Tarsus Kent Konseyi Başkanı Reşit TOK'a bıraktı. Başkan Reşit TOK Kent Konseylerinin amaçları, yapısı, görev ve sorumlulukları hakkında Tarsus Kent Konseyi Yönergesinin içerdiği bir kısım maddeleri okuyarak genel kurul üyelerine bilgi verdi. Olması gereken ve olmayan durumların nedenleri üzerinde durarak, Kent Konseyine ayrılan bütçenin doğrudan kullanılamaması nedeniyle taleplerin karşılanmasında sorun yaşandığı, bunun da işleyişi aksattığı; Kent Konseylerinin Kamu, Yerel Yönetim ve ağırlıklı olarak da Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir çatı olduğu, ancak tüzel kişiliği olmaması nedeniyle pratikte karar ve uygulama mekanizmalarının eksik kaldığından bahseden Tarsus Kent Konseyi Başkanı Reşit TOK; akabinde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılım sağladığı kurulun divanına Tarsus Kent Konseyi eski Başkanı Dr.Ali CERRAHOĞLU, Tarsus Alevi Kültür Derneği ve Cemevi Temsilcisi Meryem ARPACI ve Milliyetçi Hareket Partisi Tarsus İlçe Teşkilatı Temsilcisi Bahşende DİREN'in görevlendirilmesini üyelerin oyuna sundu.

Oy birliği ile seçilen Divan, Tarsus Kent Konseyi eski Başkanı Dr.Ali CERRAHOĞLU'nun başkanlığında görevine başladı.

Dr.Ali CERRAHOĞLU, Gündem'i oylamadan önce Reşit TOK tarafından gündeme iki maddenin eklenmesi hakkında önerge verildi. Bu önergelerin kabul edilmesinin ardından gündem yeni şekliyle oylanarak kabul edildi. İlk olarak Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Divan başkanı 4.Gündem maddesi gereği Tarsus Kent Konseyi Faaliyet Raporunun sunumunu yapmak üzere Konsey Başkanı Reşit TOK'u kürsüye davet etti. 1 yıl boyunca yapılan ve katılım sağlanan tüm faaliyetler hakkında hazırlanan slayt sunumu ile, yapılan çalışmalar, Tarsus Kent Konseyi Başkanı, Kadın Meclisi ve Tarsus Gençlik Meclisi başkanlarının anlatımlarıyla, ve verilen açıklayıcı bilgilerle sunulmuş oldu. Faaliyet Raporu üzerinde bir çok üye söz alarak görüşlerini belirttiler.

Gündemin 5.maddesinde yeni Genel Kurul Üyelik başvuruları ve 6. gündem maddesinde Çocuk Meclisi Tüzüğünün yeni düzenlenmiş şekli genel kurul üyelerine sunularak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesinde Kent Konseyi Başkanı Reşit TOK; görevi bırakma nedenini üyelerle paylaştı. Divan Başkanı başkanlık seçimi için başkan adaylarını sordu. Ayşe BUTCHER aday olduğunu söyledi. Başka bir aday olmadığından Ayşe BUTCHER kendini tanıttıktan sonra yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile Tarsus Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmayınca Divan başkanının başarı dilekleriyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

 

0 Yorumlar

Yorum Gönder