İHRACATTA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

 


Tarsus Ticaret Borsası İhracat Destek Ofisi Birimi ve URGE takımı tarafından 18 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İhracat Destekleri Hakkında Karar" ile İhracatta sağlanan devlet desteklerinde yapılan değişikliklerin neleri kapsadığı incelendi.

Karar kapsamında;. İhracatçılara, pazara giriş belgesi ,yurt dışı marka tescil,pazara giriş projesi hazırlama,yurt dışı pazar araştırması,yurt içi ve yurt dışı fuar,marka alım,küresel tedarik zinciri,kira,tanıtım,faiz,kredi sigortası,tasarım ve ürün geliştirme ,marka ve TURQUALITY, zincir marka ve diğer bazı alanlarda muhtelif destekler verilecek.

 Söz konusu Karar ile birlikte daha önce değişik düzenlemelerle sağlanan destekler tek bir mevzuatta toplanmış olup ihracatçı şirketlere ihraca ilişkin giderlerine yönelik sağlanan maksimum destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YÎ-ÜFE)/2 oranında güncelleneceği düzenlenmiştir.

 MARKALAŞMAYA DESTEK

Kararla ayrıca, marka ve TURQUALITY, çok kanallı zincir mağaza, UR-GE projesi kapsamında yapılacak desteklemeler, ihracat konsorsiyumu, sektörel ticaret heyeti ve alım, sanal fuar organizasyonu ile tasarım organizasyonu desteklerine ilişkin kural ve miktarlar da belirlendi. Kararla belirlenen destek oranları; bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar, hedef sektörlerde olması durumunda ise 5 puan ilave edilerek uygulanacak. Ödenecek destek miktarı her şartta desteğe konu giderlerin % 75’ini aşmayacak.

 Ayrıntılar ve destek için Tarsus Ticaret Borsası İhracat Destek Ofisi hizmet birimi ile irtibata geçilmesini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

0 Yorumlar

Yorum Gönder