TARSUS TİCARETBORSASI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE

 


Tarsus Ticaret Borsası personeline, hizmet içi eğitimleri çerçevesinde İSG Uzmanı Mesut Hırlak tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim verildi.  

Üstlendikleri vizyon ve misyon çerçevesinde personelin hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Murat Kaya, Borsa personelinin çeşitli konularda uzmanlık eğitimi almasının hizmet kalitesini yükselteceğini belirtti.  

İş sağlığı ve güvenliği konusunun önemine değinen Başkan Murat Kaya,“İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilmesi, işverenler ile stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde hizmet içi eğitimlerimizde her yıl düzenli olarak yer veriyoruz. Eğitimin hizmet kalitemize önemli katkılar katacağına inanıyorum” diye konuştu. 

Verilen eğitimde, personele, “Ekranlı araçlarla çalışma”, “Ergonomi temel prensipleri”, “İş sağlığı güvenliği temel eğitimleri”, “İişçi-işveren sorumlulukları” ile başlıklarında konular anlatıldı. 

Eğitimde iş kazalarının yüzde 98’lik kısmının alınacak tedbirlerle önlenebilir kazalar olduğunu belirtilirken yaşanan her 10 kazadan 9’u emniyetsiz davranışlardan, yani çalışan kaynaklı problemlerden meydana geldiği söylendi. 

Tarsus Ticaret Borsasında düzenlenen hizmet içi eğitime personel tam kadro katıldı. Eğitim sonunda kazanım değerlendirmesi amacıyla personeller sınava tabi tutuldu. 

 

0 Yorumlar

Yorum Gönder