ÇUKUROVA’NIN İKİ BAŞKANI SEÇER VE KARALAR, ÇUKUROVA İÇİN ORTAK GELECEĞİ KONUŞTU

 


Başkan Seçer ve Başkan Karalar, Çukurova SİFED tarafından düzenlenen “Çukurova İçin Ortak Gelecek” paneline katıldı. Adana ile Mersin’in bölgesel kalkınma vizyonunun konuşulduğu toplantı serisinin ilkine konuk olan iki Başkan, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Programın moderatörlüğünü Prof. Dr. Nejat Erk üstlendi. Başkan Seçer, “Çukurova SİFED’in yaptığı, bir siyasi partinin yapacağı toplantıdan çok ötedir. Çünkü burada bütün dünya görüşünden insanlar var. Siyasete yön veren de zaten sivil toplumdur” dedi.

Başkan Seçer konuşmasında, “Türkiye’nin bütün illerindeki gelişmeler merkezi hükümet destekli olur. Merkezi hükümetten projeksiyonlar ve büyük sermayeler buraya akacak ki kent arzu ettiğimiz noktalara doğru evirilmeye başlasın” vurgusunda bulundu. Sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının bir arada çalışma, yatırım yapma kültürünü geliştirmesi gerektiğini söyleyen Seçer, “İki kenti bir arada büyük bir metropol, megapol haline getirebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Seçer, siyasal gerginliğin kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, “Ben Belediye Başkanıyım, ben bundan ciddi zarar görüyorum. Bizim yatırımlarımızın daha süratli yapılması gerekiyor. Vazgeçtik destekten, bizim adalet beklentimiz var. Adaletli davranılsın, bunu istiyoruz” dedi.

Başkan Karalar, Mersin ile uyum içerisinde olduklarını vurgulayarak, Biz Adana ile Mersin’in ortak faydasını düşünen, birbirini destekleyen bir yönetim modeliyiz. Vahap Bey ile Adana ve Mersin’in ortak yararına yapılacak her şeyin hem arkasında oluruz hem destekçisi oluruz. Dinamik, enerjisi bitmeyen iki başkanız. Her iki kent için enerjimizi harcamaya da hazırız” diye konuştu.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED), “Çukurova İçin Ortak Gelecek” adıyla Mersin Divan Otel’de panel düzenledi. Toplantı serisinin ilk konukları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen panelde iki Başkan, Adana ile Mersin’in bölgesel kalkınma vizyonunu konuştu. Panele; Çukurova’dan iş dünyasından çok sayıda iş insanı ve kurum temsilcisi katıldı. Başkan Seçer, kentlerin ve sektörlerin gelişmesi için merkezi hükümetin destek sağlamasının önemine dikkat çekerek, “İki kenti bir arada büyük bir metropol, megapol haline getirebilirsiniz. Biz yetkilerimiz çerçevesinde her türlü iş birliğine hazırız” dedi. Başkan Karalar da “Vahap Bey ile Adana ve Mersin’in ortak yararına yapılacak her şeyin hem arkasında oluruz hem destekçisi oluruz” açıklamasında bulundu.

Karalar: “Adana ile Mersin’in ortak faydasını düşünen bir yönetim modeliyiz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Adana ve Mersin’i tanıtan filmler gösterildi. Düzenlenen etkinliğin son derece önemli olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana ve Mersin’le ilgili bir heyecan duymak, ne yapabiliriz bu kentlerle ilgili diye kafa yormak ve bu iki kenti ileri doğru sıçratmakla ilgili bir düşünce ortaya koymuş olmak son derece önemli” dedi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Karalar, Mersin ile Adana’nın birbirine çok benzeyen iki kent olduğunu belirterek, “Dikkat ederseniz iki tanıtım filmini izlediniz. Neredeyse filmler yarı yarıya birbirine çok benzer. Yani iki benzer coğrafya, iki aynı coğrafya, gerçekten çok benzer yönleri var” diye konuştu. Başkan Karalar, Adana ve Mersin’in gerilere düşen kentler olmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Elbette bunun terse dönmesiyle ilgili Belediye Başkanları olarak ciddi gayretler gösteriyoruz. Yani Vahap Bey de ben de yatırımın, girişimcinin önünü açmak, onun işini kolaylaştırmakla ilgili, belediyelerin sınırlı da olsa yapabileceği her şeyi yapmakla ilgili çok ciddi samimi duyurularda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Adana ile Mersin arasında bir rekabet olmadığını da sözlerine ekleyen Karalar, “Yani benim Vahap Bey ile ya da Vahap Bey’in benle bir rekabeti yok, olamaz da. Biz ancak ve ancak Adana ile Mersin’in ortak faydasını düşünen, birbirini engelleyen değil birbirini destekleyen bir yönetim modeliyiz. Bunu kanıtladık” dedi.

Seçer:Çukurova SİFED’in yaptığı, bir siyasi partinin yapacağı toplantıdan çok ötedir”

Başkan Seçer, iki kentin bazı ekonomik ve sosyal yönlerinin toplantıda rakamlarla dile getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

“İki kentin bir gerçek nüfusu var; yerli nüfusu. 2 milyona yaklaşan Mersin’in bir yerli nüfusu var. Yine Adana’nın 2.3 milyon civarında bir yerli nüfusu var ama bir de yarısı kayıtlarda görünüp yarısı görünmeyen geçici koruma altında misafir mi deriz, sığınmacı mı deriz böyle de bir nüfus var. Bu veriler; örneğin kentin cirosu, kişi başına düşen gelir, kişi başına merkezi hükümetten gelen paylar, bu reel olmayan nüfus üzerinden bölünüp, çarpılıp rakamsal olarak tablolara dökülüyor. Oysa ki gerçek bu değil. Örneğin Adana 2.3 milyon nüfusa göre merkezi bütçeden kesilen paylardan para alıyor. İller Bankası’ndan para alıyor. Ama hizmet götürmekle sorumlu olduğu nüfus 2.7 milyon minimum. Aynı şekilde Mersin, 2 milyon 350 bin nüfusa hizmet götürmekle zorunluyuz. Biz Türkiye’de Suriye krizinden sonra nüfus anlamında etkilenen 5., 6. sırada illeriz. Bu bir kere çok önemli. Geleceğimizi de kurgularken önümüze koymamız gereken bir konu.”

Gayri Safi Yurtiçi Hasılada da Türkiye ortalamasının gerisinde olduklarını dile getiren Seçer, “Türkiye ortalaması 9 bin dolarsa, Mersin 7 bin 500 dolardır, Adana’nın da 6 bin 500 dolar civarında. Şimdi böyle bir tablo var. Buradan yola çıkarak bazı şeyleri konuşmamız lazım. Bir konu daha var ki ben bunu da son derece önemli buluyorum. Mersin ve Adana çok çarpıcı bir şekilde sosyolojik ve ekonomik açıdan çok çelişki içeren iki kent” dedi. İki kentin daha da gelişmesinde tüm yetkililer bazında en büyük gücün siyasette olduğuna dikkat çeken Seçer, “Bunlar belediye başkanlarıdır, milletvekilleridir, demokrasilerde olduğu gibi; öyle kabul ediyoruz;  sivil toplumdur. Şimdi burada yapılan bu toplantı, Çukurova SİFED’in yaptığı, bir siyasi partinin yapacağı toplantıdan çok ötedir. Çünkü burada bütün dünya görüşünden insanlar var. Onun için sivil toplum en az siyaset kadar önemli, hatta daha çok önemli. Siyasete yön veren de zaten sivil toplumdur. Demokrasi ve hukuk devleti gelişmişlik için en önemli normlardır” ifadelerini kullandı.

“Adaletli davranılsın bunu istiyoruz”

Türkiye’deki siyasal gerginliğin kimseye fayda getiremeyeceğini vurgulayan Başkan Seçer, “Ben Belediye Başkanıyım, ben bundan ciddi zarar görüyorum. Neden zarar görüyorum? Öyle ya da böyle sürekli şikayet eden olarak görülmeme adına da bu konulara girmek istemiyorum. Ama bu bir gerçektir. Bunun üstünü kimse örtemez. Bizim yatırımlarımızın daha süratli yapılması gerekiyor. Vazgeçtik destekten, bizim adalet beklentimiz var.
Adaletli davranılsın, biz bunu istiyoruz”
dedi.

“Türkiye’de bütün sektörlerdeki gelişmeler merkezi hükümet destekli olur”

Merkezi hükümetin sektörlere destek vermesinin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de bütün sektörlerdeki gelişmeler merkezi hükümet destekli olur. Sizin bölgenize turizmciler yatırım istiyor. Eğer yatırım teşvikleri gelmezse turizm gelişmez, sanayi teşvikleri gelmezse sanayi gelişmez, tarım desteklenmezse tarım gelişmez. Demek ki hem Adana hem Mersin için asıl itici gücü olan güç, merkezi hükümetin bu bölgelere ilişkin projeksiyonları. Biz iki Belediye Başkanı olarak görev ve sorumluluk alanlarımızda zaten gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ancak salavat güçten doğar. Yani birileri bana güç aktaracak ki ben onu kentime bir değer olarak yansıtacağım ve onlar iş birliği yapacak. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı gibi benim bu bölgenin yollarını ihya etme gücüm var mı? Limanı yapan kurum Mersin Büyükşehir Belediyesi mi? Limanı yapan, yapacak olan ana konteyner limanını yapacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi olsa yarın hemen ihaleye çıkarız, yaparız bunu. Ama bu bende değil. Benim yapacağım yolla Mersin gelişmeyecek. İşte merkezi hükümetten projeksiyonlar ve büyük sermayeler buraya akacak ki kent arzu ettiğimiz noktalara doğru evrilmeye başlasın. Biz tabi ki lokal anlamda elbette ki çalışmalar yaparız, yapmıyor da değiliz kendi ölçümüzde. Bunu da artırmak için çaba sarf ediyoruz.”

“İş birliği ile iki kenti bir arada büyük bir metropol haline getirebilirsiniz”

Sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının bir arada çalışma, yatırım yapma, bir arada yürüme kültürünü geliştirmesi gerektiğini de vurgulayan Seçer, “Bir taraftan iş insanları, bir taraftan sivil toplum, bir taraftan yerel yöneticiler; bu Büyükşehirdir, ilçe belediye başkanlarıdır ve her şeyden önemlisi daha genel anlamda Ankara siyaseti yapan seçilmiş siyasetçiler... Bunların topyekun iş birliği ile ve belirli bir program dahilinde siz iki kenti bir arada büyük bir metropol haline getirebilirsiniz. Megapol haline getirebilirsiniz” diye konuştu.

“Vahap Bey ile Adana ve Mersin’in ortak yararına yapılacak her şeyin destekçisi oluruz”

Yapılan konuşmaların ardından iki Başkan, panelin 2’nci kısmında davetlilerin yazılı olarak yönelttiği soruları cevapladı. Başkan Karalar, “Vahap Bey ile Adana ve Mersin’in ortak yararına yapılacak her şeyin hem arkasında oluruz hem destekçisi oluruz. Yani Adana ve Mersin açısından ikimizin olması bir şans. İyi anlaşan, kentini çok seven ve 24 saat bütün imkanlarını seferber edip kentine hizmet eden, dinamik, enerjisi bitmeyen iki Başkanız. Her iki kent için enerjimizi harcamaya da hazırız” dedi. Etkinliğin bu ilk aşamasının önemli bir adım olduğu vurgusunu yineleyen Karalar, “Bundan sonrası bunu devam ettirmek, güzel bir sekretarya kurmak, güzel bir çalışma grubu kurmak. İki kentin özelliklerini masaya yatırıp, ‘neyi Adana’da destekleyeceğiz, neyi Mersin’de destekleyeceğiz?’ Bunu bizim önümüze koyduğunuz zaman biz bu işin destekçisiyiz” diye konuştu.

Seçer:Elbette ki her türlü iş birliğine hazırız”

Başkan Seçer, sadece iki belediyenin iş birliği ile sanatsal, kültürel ve sportif birçok etkinlik yapılabileceğini belirterek, “Turizm anlamında önemli iş birlikleri sağlanabilir. Yerel yönetimler olarak biz buna öncülük yaparız. Burada bizim şehir merkezinde bir fuar alanı var. Adana’nın ayrı bir fuar alanı var. Ama ortak bir takım çalışmalarla burada sadece yerel yönetimlerde değil, o zaman başka kurumlara da ihtiyaç duyularak ortak bir fuar çalışması yapılabilir. Sportif turnuvalar yapılabilir. Önemli olan Adana ve Mersin kelimelerini bir araya getirebilmek” diye konuştu. Başkan Seçer, konuşmasının devamında hayata geçirdikleri çevre dostu proje ve çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Başkan Seçer, “Biz yerel yönetimleriz. Bizim görevimiz, yetkimiz belirli bir çerçeve içerisinde. Biz bu çerçeve içerisinde elbette ki her türlü iş birliğine hazırız. Sadece destek değil. Bu önemli bir durum” dedi.

Hüseyin Kış: “Çukurova’nın çağdaş ve refah düzeyi yüksek bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz”

Çukurova SİFED Başkanı Hüseyin Kış, yapılan toplantının iki kentin güçlerini birleştirme noktasında yapılan milat olmasını dileyerek, “İki komşu olan Adana ve Mersin’in her alanda iş birliğini güçlendirerek Çukurova bölgesini bir çekim merkezi haline getirmeleri mümkündür. Bu vizyonu öne çıkarmak ortak bir sinerjinin yakalanmasına fırsat tanıyacaktır. Kalbi Çukurova için atan, girişimci bir ruhla kalkınmaya öncülük etmek isteyen tüm insanları aynı platformda buluşmaya çağırıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de iki Belediye Başkanımız da birlikte bölgemizde işsizliği ve yoksulluğu asgari düzeye indirip tarım, sanayi ve enerjide dünyayla rekabet eden bir yapıya kavuşmak istiyoruz. Bugünkü toplantının iki kentin inanmışlığının bir göstergesi olacağına eminiz. Adana ve Mersin’i her alanda çağdaş bir yapıya kavuşturma uğraşındaki iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir arada olmasından doğacak sinerjinin tüm kurum ve kuruluşlarımıza yansıyacağına inancımız tamdır. Çukurova bölgemizin tüm katmanlarıyla ve belediye başkanlarımızın gayretleri ile çağdaş ve refah düzeyi yüksek bir yapıya kavuşarak geleceğe güvenle bakabileceğine inanıyoruz” dedi.

“Biz kaderi beraber yazılmış ve birlikte büyüyecek olan bir bölgeyiz”

Çukurova SİFED bir önceki dönem başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez ise toplantının bir milat olduğunu ifade ederek, Adana ile Mersin’in birbirleriyle rekabet edemeyecek iki il olduğunu söyledi. Adana ve Mersin’in birbirlerini tamamlayıcı iki il olduğunu vurgulayan Sönmez, “Gerçekten biz kaderi beraber yazılmış ve birlikte büyüyecek olan bir bölgeyiz” diye konuştu. 

0 Yorumlar

Yorum Gönder