TARSUS’TA HEKİMLER İŞ BIRAKTI

 


Türkiye genelinde olduğu gibi bugün Tarsus’ta da Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin kaldırılması için 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yapıyor.

 Bugün ve yarın hizmet vermeyecek olan sağlık çalışanları, yönetmeliğin özlük haklarında kayıp ve iş güvencesini ortadan kaldırdığını söylüyor. Sağlık çalışanları, 17-18 Şubat tarihlerinde çalışmayacak.

Tarsus’ta da hekimler ve sağlık çalışanları Tarsus Devlet Hastanesi bahçesinde (Eski SSK Hastanesi) iş bırakarak basın açıklaması yaptılar.

Burada yapılan açıklamada Hekimler Birliği Sendikası temsilcisi Dr. Süleyman Altunoluk şunları söyledi:

“Hekimler olarak biz son yıllarda uygulanan hatalı sağlık politikaları nedeniyle sistemin tüm yükünün üzerimize yıkıldığı zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Çalışma alanlarındaki fiziki ve teknik destek eksikliklere , eleman yetersizliklere rağmen günden güne artan iş yoğunluğu pandemi  koşullarında dayanılmaz olmuş ve sesini cılız şekilde duyduğumuz  tükenmişlik hissi gözle görülür hale gelmiştir. Artan istifalar, emeklilikle ayrılanlar, hekimliğini yapmak için yurt dışında çalışmak zorunda kalan hekimler bunun en büyük kanıtıdır. Bu mutsuz tabloda umut olarak doğan Hekim Birliği Sendikası, kurulduktan kısa bir süre  içinde 5 bin üye sayısına ulaşmıştır. Bu kitlesel yasal hareket , Hekim ve Diş hekimlerinin bu gidişe dur demek istediğini, ciddi sorunları için sendikalaşmaya ihtiyaç olduğunu ve mesleksel gücünü farkında olan örgütlenme kültürüne sahip bir grup olduğunu fazlasıyla göstermiştir.

Hekim Birliği Sendikası kararıyla özlük ve mesleki haklarımızı aramak için, şiddet malpraktis ücretlendirme  konuları başta olmak üzere mesleki itibarımızı kazanmak, ve sağlık sisteminde hem üreten hem hizmet veren bizler hem de hizmet alan hastalarımız için sağlık sistemindeki her aşamayı iyileştirmek için 7-8 ve 17-18 Şubat tarihlerinde tüm Diş Hekimleri ve Hekimler olarak sağlık alanındaki her basamakta (ASM- ADSM- Hastane) hep birlikte iş bırakıyoruz”

Daha sonra  Hekim-Sen adına açıklama yapan Dr. İbrahim Önge de şu açıklamayı yaptı:

“Ben kutsal bir mesleği icra edeceğim. Ülkeme ve insanıma faydalı olacağım gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime ve insanlığa adamış amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha çok dert edinme erdemini göstermişken, sen  bana sözlü-fiziki şiddet uyguladın, şiddete konu görevi başındaki bir hekim olan ben olunca öldürülmeme bile ses çıkarmadın.

Ve siz sayın yetkililer.. Bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs germiş olan bizleri yoksulluk sınırının altında maaşa, birbirimizle yarışalım, sizi unutalım diye performansa, emeklilikte daha çalışmaya, akla zarar hukuka aykırı yollarla edindiğimiz şikayetler uğraşmaya, tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına, vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına, dövülmeye, sövülmeye hatta öldürülmeye mahkum ettiğiniz insan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdittiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini bize emanet etmenizi emretmişken siz, bizi kime emanet ettiniz. İşte bu sebeplerle biz, çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan yaşatmak üzerine mesleğimizin hakkıyla icrası için Hekim-Sen sendikasının almış olduğu karar gereği tüm Hekimler ve Diş Hekimleri iş bırakıyoruz.

Bu ilk eylemimiz değil ve problemlerimiz çözüme kavuşturulmadığı sürece de son olmayacaktır.”

 

0 Yorumlar

Yorum Gönder