TARSUS’TA BEYAZ G(Ö)REV!


 Tarsus’ta doktorlardan uyarı grevi.. Sağlıkta şiddete karşı mücadele eden ve hakları için "Beyaz Grev"de olan sağlık emekçilerine başkan Haluk Bozdoğan da destek verdi.

Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamada özetle  şu görüşlere yer verildi:

“Sağlık çalışanlarına şiddete karşıyız.  Ayrıca çalışmakta olan pratisyen ve asistan hekimlerin temel ücretleri yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimlerin temel ücretleri ise 3 katı olmalıdır.

İnsanca yaşayabileceğimiz emekliliğimize de yansıyacak temel bir ücreti sağlayacak ekonomik haklarımız ve özlük haklarımız için yeni  bir düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerdiği diğer sağlık meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir “Sağlıkta şiddet yasası” çıkarılmalıdır.

COVİD-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVİD-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır.

2021   yılında yürürlüğe giren Aile hekimliği Ceza Yönetmeliği iptal edilerek, ilgili meslek örgütleri ile birlikte ASM’lerde çalışmayı kolaylaştıracak demokratik bir yönetmelik yayınlanmalıdır.

Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için tüm sağlık çalışanlarına 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmeli, hekimleri ek göstergesi 7200, diğer sağlık çalışanlarının 3600 olacak şekilde düzenlenmelidir.

Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde, meslek örgütleri ve sendikalar olarak haklarımızı alana kadar daha güçlü eylem ve etkinliklere hazır olduğumuzu, hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.''

Açıklamaya   Mersin Tabip Odası, Mersin Diş Hekimleri Odası, SES  Mersin Şubesi, Genel Sağlık iş Birlik Dayanışma Sendikası , Mersin Aile Hekimleri Derneği destek verdi.

0 Yorumlar

Yorum Gönder