TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

tarsus haber- Tarsus Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı dün  gerçekleştirildi.

Başkan Haluk Bozdoğan ‘’Mecliste alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Mecliste  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre 5 Üyenin (Gizli Oyla) Denetim Komisyonuna seçilmesi  ile ilgili teklifin görüşüldü.

Ayrıca.      2022  Mali yılı için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesinde belirtilen Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifin görüşüldü..

Vergi borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerin rayiç değer tespiti için oluşturulan satış komisyonuna, 1 asil ve 1 yedek Belediye Meclis üyesinin görevlendirilmesi ile ilgili teklif ile gündemdeki diğer maddeler  görüşüldü.


0 Yorumlar

Yorum Gönder