TARSUS BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA DAVET

 

TARSUSHABER- Tarsus Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 21.12.2021 Salı günü saat 14.00'da Belediye Meclis Salonunda gerçekleşecektir.

2021 yılı 13. Birleşimin 1. Oturumu

GÜNDEM  MADDELERİ:

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kadro ihdas ve iptalleri ile ilgili teklifinin görüşülüp karar bağlanması.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemizde 5393 sayılı Kanunu’nun 49. maddesi çerçevesinde 23/12/2021–31/12/2021 tarihleri arasında çalıştırılacak sözleşmeli personel için Maliye Bakanlığınca 2021 yılı Temmuz ayında yayımlanan Genelge eki (1) sayılı Sözleşmeli Ücret Tavanları Cetvelinde gösterilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutarı (taban aylık tutarı) üzerinden ödenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması.

4- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün; Kavaklı Mahallesi 2440 Sokak üzerinde bulunan İmar Planında yeşil alana isabet eden alanda yapılan parka “100.YIL PARKI” isminin verilmesi hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine göre evrakın görüşülmesi ve karara bağlanması.

5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün; Kemalpaşa Mahallesi 437/1 Ada/Parsel de bulunan İmar Planında yeşil alana isabet eden alanda yapılan parka “TARSUS KARAVAN PARK” isminin verilmesi hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine göre evrakın görüşülmesi ve karara bağlanması.

6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün; Akşemsettin Mahallesi 0182 Sokak üzerinde bulunan İmar Planında yeşil alana isabet eden alanda yapılan parka “AVUKATLAR KORULUĞU” isminin verilmesi hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine göre evrakın görüşülmesi ve karara bağlanması.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün “Kiralama” konulu evrakı: Tarsus Belediye Meclisi’ nin 02.12.2021 tarih ve 2021/12-1 (172) sayılı kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu, İmar Komisyonu, İşsizlikle Mücadele Komisyonu ile Temizlik, Çevre ve Sağlık Komisyonuna müştereken havale edilmiştir. 09.12.2021 Cuma günü yapılan müşterek komisyon toplantısında, toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile ‘‘Mersin ili Tarsus İlçesi Tekke Mahallesi 2636 ada 13 parsel numaralı (1409,65 m2), 4766 ada 5 parsel numaralı (860,23 m2), 4768 ada 2 parsel numaralı (5793,50 m2) taşınmazların 20 yıl süre ile kiralanmasına, kiralama ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’ a yetki verilmesine karar verilen evrakın görüşülmesi ve karara bağlanması.

8-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Katı Atık Tarife Raporu konulu evrakı: Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.12.2021 tarih ve 2021/12-1 (173) sayılı kararı ile Plan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile Temizlik, Çevre ve Sağlık Komisyonuna müşterek havale edilmiştir. 10.12.2021 Cuma günü yapılan müşterek komisyon toplantısında, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuzda belirlenen yöntemlere göre hazırlanan tarifenin uygunluğuna karar verilen evrakının görüşülmesi ve karara bağlanması.

9- Dilek ve Temenniler.- 10- Kapanış.


0 Yorumlar

Yorum Gönder