MESKİ PERSONELİ YANGIN TATBİKATLARINA KATILDI


 MESRİN HABER- İş sağlığı ve güvenliğine hassasiyet gösteren MESKİ Genel Müdürlüğü, toplam 300 personele yönelikolarak 4 yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi. Eğitimlere katılan MESKİ çalışanları; sivil savunma,iş sağlığı ve güvenliği konularında detaylı bilgilendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü,çalışanlarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü SivilSavunma Amirliği tarafından verilen yangın tatbikatları ve eğitimlerle MESKİ çalışanları; sivil savunmaile iş sağlığı ve güvenliği konularında daha fazla bilinçlendirildi.

MESKİ, yıl içinde 4 adet yangın tatbikatı gerçekleştirdi

2021 yılının ülke genelinde “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla MESKİ GenelMüdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği tarafından toplam 300personele yönelik olarak 4 yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivil savunma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefi ve yangından korunma ekipmanlarınınkontrollerinin yapılması faaliyeti doğrultusunda MESKİ, sivil savunma konusunda çalışanlarınıbilinçlendirmeye devam ediyor. Bu amaçla hareket eden MESKİ, yıl içinde yapılan tatbikat sayılarınıartırdı. Eğitimde; yangına ilk müdahalenin yapılması, yangın söndürücülerin kullanılması, yangın anındayapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılması gerektiğikonularında personele teorik ve pratik bilgiler verildi.

0 Yorumlar

Yorum Gönder