AV.ALİ MAHİR BAŞARIR’DAN ADLİ YIL AÇILIŞI MESAJI


 MERSİN HABER-     CHP Mersin Milletvekili   Av.Ali Mahir Başarır, ‘’Hukuk devleti ilkesi, çağdaş demokrasilerin belirleyici özelliğidir. Çağdaş uygarlık düzeyine yükselebilmek, hukuk devleti ilkesinin evrensel ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve korunması ile sağlanabilir. Devletin hukuksal çerçevede kalabilmesi, tüm kararlarının hukuka bağlı olması ve devlet iradesinin hukuk çerçevesi içinde olması için hukuk devleti ilkesine ihtiyacımız vardır. Hukuk devleti, devletin kendi koyduğu kurallara bağlılığını anlatmaktadır. Hukuk devletinin yanında evrensel hukuk normlarına ve uluslararası antlaşmaların gereklerine uymak da elzemdir.

 

Hukukun üstünlüğü, devletin hukuka bağlılığını, yasama ve yürütme erkleri ile yönetimin işlem ve eylemlerinin bağımsız yargı tarafından denetimini sağlar; temel hak ve özgürlüklerin güvencesini oluşturur. Böylece kişilerin hukuk güvenliği de sağlanmış olur. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün temel amacımız olması gerekmektedir. Devlet iktidarının keyfiliğini engellemek, düzenli ve saydam işleyişini sağlamak ancak bu çerçevede yapılacak olan gelişmelere bağlıdır.

 

Yargıya müdahalelerin yoğunlaştığı, hukuk ihlallerinin rekor üstüne rekor kırdığı, hak ve özgürlüklerin gasp edildiği, tutuklama kuralının adeta peşin cezalandırılmaya dönüştürüldüğü, hukukun adeta yerle bir edildiği günleri görmekteyiz.

 

Cumhuriyetimizin temel kurumlarından bağımsız yargıya yapılan her türlü müdahale ve baskı, hukuk devleti ilkesini tahrip eder. Kendilerini hukukun üzerinde gören kişi ve kurumlar demokrasi için büyük tehdit oluştururlar. Despotik yönetim, idarenin anarşik ve keyfi işleyişi, ekonomik gelişme çabalarını ortadan kaldırmakta ve demokrasiyi de engellemektedir. Demokrasinin özü hukuka dayanmaktadır ancak demokrasi siyasi söylem, eğitim, edebiyat gibi alanlardan da beslenir. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde her ne kadar gerilere düşsek de bu ülkenin sosyo-kültürel zemininde hukukun önemli bir yeri vardır. Hedefimiz, devletin hukuksal çerçevesini üstünler hukuku çerçevesinden değil, hukukun üstünlüğü çerçevesinden algılamaktır.

 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti, her yönüyle çağdaş, ileriye dönük, temelinde ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık kavramları olan büyük bir toplumsal değişim, dönüşüm ve gelişim projesidir. Birilerinin bizleri bu projenin aydınlık yolundan ve çağdaş dünyanın değerlerinden ayırıp kendi karanlık dünyalarına sürüklemelerine asla izin vermeyeceğiz.

 

Unutulmamalıdır ki kendi hukukunu kendisi yapan, kendi faaliyet kurallarını kendi lehine düzenleyen bir idare anlayışında hukuk devleti içerisinde kalmak çok zorlu bir mücadeleyi gerektirir.

 

Yeni adli yılda tüm yargıç, savcı ve avukat meslektaşlarıma, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü ülkemize kazandırma mücadelesinde başarılar diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.

 

0 Yorumlar

Yorum Gönder