ANKARA TARSUSLULAR DERNEĞİ (TADER) ‘DEN A.B.D BAŞKANI BİDEN’IN SÖZDE SOYKIRIM AÇIKLAMASINA TEPKİ…

 


Başkan Semih Özsu; “Dost ve Müttefik” olduğunu söyleyen bir ülkenin böyle bir yalan üzerine kurulu ithamda bulunmasını Vatanını seven her insan gibi TADER olarak bizlerde kabul etmiyor, Nefretle Kınıyoruz’’.

Başkan Özsu Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;’’ Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) tarafından 1915 olaylarını haksız ve hukuksuz bir şekilde, bilimsel gerçeklere aykırı olarak “Soykırım” ifadesini kullanarak 24 Nisan tarihinde en üst düzeyde yapılan açıklamayı kabul etmiyor, nefretle kınıyoruz.      

Din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın yüzyıllar boyunca insanların bir arada yaşadığı ve hoşgörü kültürünün 

egemen olduğu Anadolu topraklarında ve Yüce Türk milletinin köklü tarihinde “Soykırım” olarak nitelendirilecek bir olay bulunmamaktadır.

A.B.D. Başkanı’nın hiçbir bilimsel dayanağı olmayan böyle bir açıklamayı Amerika’da yaşayan radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında yapmadan önce kendi kısa tarihine bakarak;


  1. İkinci Dünya Savaşı sırasında dönemin ABD Başkanı Roosevelt tarafından imzalanan kararname ile “güvenlik” gerekçesiyle savaş bitene kadar 3 yıl süreyle Nevada çöllerine sürülen, Kaliforniya, Washington ve Oregon’da oluşturulan izolasyon kamplarında ölüme terkedilen (sayıları 112.000-127.000 arasında değişen) Amerika doğumlu Japon asıllı ABD vatandaşlarını,
  2. Amerika Kıtasının keşfinden itibaren, bu kıtada binlerce yıldır huzur içinde yaşayan ve bu toprakların gerçek sahipleri olan Maya, İnka, Aztek ve diğer Kızılderili halklarına yüzyıllar boyunca yaptıkları katliamları,
  3. Japonya’da Hiroşima ve Nagazaki’de Atom bombasıyla sivil halkı dünyanın gözü önünde katlettiğini,
  4. Bölgeye kalıcı barış ve demokrasi getirme yalanlarıyla çıkarları için girdikleri her yeri kan gölüne çeviren Vietnam’da, Afganistan’da, Irak’ta ve Suriye’de milyonlarca insanın katledilmesine ve evrensel insan haklarına aykırı uygulamaları ile ata topraklarından başka diyarlara göç etmek zorunda bıraktığı aileleri, insanlık onuru ile bağdaşmayan uygulamalara sahne olan askeri müdahalelerini ve buralardan doğan ölümleri HATIRLAMALIDIR.  

Türkiye’nin söz konusu döneme dair bilimsel gerçekler ışığında adil bir hafızanın oluşturulması amacıyla 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifi her ne kadar Ermeni çevrelerince kabul edilmemiş olsa da bugün için halen geçerliliğini korumaktadır.

Bu itibarla, tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı’nın yaptığı açıklamanın bilimsel ve hukuki “HİÇBİR DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR”.

A.B.D. tarafından en üst düzeyde yapılan söz konusu açıklama; bölge halklarının barış ve karşılıklı güven içerisinde ortak bir geleceğin birlikte inşasına imkân tanımaktan uzak, bilakis bölge halklarını kutuplaştırmak suretiyle bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan ve çıkmaza sokmaktan başka bir sonuç vermeyecektir.

“Dost” ve “Müttefik” olduğunu söyleyen bir ülkenin böyle bir yalan üzerine kurulu ithamda bulunmasını vatanını seven her insan gibi TADER olarak bizlerde “KABUL ETMİYOR ve ŞİDDETLE KINIYORUZ’’.

ABD Başkanı’nı, bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye davet ediyoruz’’ dedi.                                                                                                                                                    

0 Yorumlar

Yorum Gönder