TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ MERSİN’DE

 

Kısa adı CEİDizler olan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin yeni uygulama illerinden biri de Mersin oldu.

CEİDizler Projesi ile Mersin’de Yerel Eşitlik İzleme Platformu oluşturulması ve kentin toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde konuşulması, politika önerileri geliştirilmesi amaçlanıyor. Mevcut durum nedir, veriler bize ne söylüyor, hangi alanlarda eşitsizlikler yoğunlaşmış, kentsel hizmetler toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek mi veriliyor, bu hizmetler farklılıklara ne kadar duyarlı, iyi uygulamalar var mı ve benzeri sorular çerçevesinde yapılacak tartışmalar hizmetlerin iyileştirilmesi ve kentin “herkes için kent” olması açısından önemli. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, barolar, meslek örgütleri, akademi ve belediyelerin aktif katılımıyla oluşturulması hedeflenen Platformun bir amacı Mersin’i toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde değerlendirmek ise bir diğer amacı Yerel Eşitlik İzleme Planı hazırlamaktır. İzleme Planı ile Mersinin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesinin çıkarılması hedeflenmektedir. Bu karnede eğitim, sağlık, istihdam, kadınlara yönelik şiddet, siyasal kararlara katılım, kentsel haklar ve hizmetler, medya, spor, gelir ve yoksulluk, adalete erişim gibi bir dizi alanda Mersinin durumu görülebilecek.

 Mersin’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleriyle Mücadele Edecek Güçlü ve İstekli Kurumlar Var

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin birinci fazı 2017-2019 yılları arasında Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon illerinde uygulanmış ve proje kapsamında 10 tematik alanda haritalama raporları hazırlanmış, eğitimler düzenlenmiş ve Yerel Eşitlik İzleme Platformları oluşturulmuştur.  2019 yılında başarıyla tamamlanan bu Projenin devamı olan CEİDizler Projesi Ocak 2020’de başlamış ve yeni uygulama illerinden birisi de Mersin olmuştur.

CEİDizler Projesi’nin yeni uygulama illerinin belirlenmesi sürecinde, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri ve belediyelere yönelik haritalama çalışmaları yaptıklarını ve tüm bu araştırmalar neticesinde birlikte çalışmayı istedikleri illerden birinin de Mersin olduğunu vurgulayan Proje Direktörü Ülker Şener,  Mersin’de toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele edecek güçlü ve istekli kurumların var olduğunu, özellikle yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda oldukça duyarlı olduğunu belirtti. 

Mersin’deki belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini politikalarının bir parçası haline getirmek için önemli adımlar attıklarının altını çizen Şener, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulmasının ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanmasının bunun önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Özellikle Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlık sürecinin katılımcı bir biçimde gerçekleşmesi, bu paydaşlarla yapılan bir dizi toplantı ile taleplerin ve önceliklerin derlenmesi önemlidir. Çalışanlarına ve daire başkanlarına TCE farkındalık eğitimleri düzenlemiş, Kent otogarı ve kent merkezine yeni kadın danışma merkezleri kurmuş, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık materyalleri hazırlayarak kadınlara ulaştırmış olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, CEİDizler projesinin önemli paydaşlarından biridir.  

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İlk Adımlar Atıldı

Mersin’in toplumsal cinsiyet eşitliğinde örnek şehirlerden biri olması için proje faaliyetleri ve iş birliklerinin aralıksız devam ettiğini kaydeden Ülker Şener sözlerine şöyle devam etti: “Mersin’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, kadın kooperatifleri, meslek örgütleri ve sendikalar pandemi koşullarında dahi çalışmalarını ara vermeksizin sürdürmektedir. Kasım 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz proje tanıtım toplantısına, bu kurumlardan 33 temsilci katılarak Mersin’deki faaliyetlerimizi güçlendirecek önerilerde bulundular. Mersin’de Belediyeler de projemize desteklerini dile getirmişlerdir. Bu kapsamda Kasım 2020 ve Ocak 2021 tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, MBB Kadın Şubesi Müdürü Edibe Sahil, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Berna Dinç, Mezitli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu Pakize Esen, Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal ve Strateji Geliştirme Birimi Kadın Araştırmaları Uzmanı Burcu Şanlı ile bir araya gelerek proje kapsamında yapılacak ortak çalışmalar ve iş birlikleri üzerine konuşulmuştur. Dahası bu toplantılarda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Yenişehir Belediyesi’nde Cinsiyet Eşitliği Birimi kuracaklarını duyurdu. Bu toplantılar bize hem Mersin belediyelerinin hem de sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını ve dayanışmalarını gösterdi. Tüm bu iş birlikleri Mersin için oldukça umut verici.”

Kamu politikalarının ve hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde dönüştürülmesinin en etkili yollarından birisinin hak temelli izleme olduğunu belirten Şener, “bu nedenle Mersin’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hak temelli izleme yaklaşımının sivil örgütler tarafından benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla eğitimler, atölyeler ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenleyeceklerini belirtti. Projenin öncelikli amaçlarından birinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması olduğunu, yani toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bakış açısının tüm kamu politikalarına ve hizmetlerine entegre edilmesi olduğunu vurgulayan Şener, bu amaç doğrultusunda sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak, cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin cinsiyet eşitliği politikalarını oluşturma ve izleme faaliyetlerine destek olmak için yürüttükleri çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

 

 

0 Yorumlar

Yorum Gönder