MERSİN PAMUKLUK BARAJININ GÖVDE DOLGUSU TAMAMLANDI


DSİ Mersin iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Mersin ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamındaMersin ilimizde nasibini aldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ’Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmaya devam etmektedir.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. ’dedi.
Mersin Pamukluk Barajının Gövde Dolgusu Tamamlandı

Çalışmaları tamamlanmak üzere olanMersin Pamukluk Barajı Barajının gövde dolgusunun tamamlandığının müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN,’ PamuklukBarajındadepolanacak su ile184.060 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. ‘dedi.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak
Temelden yüksekliği 135 metre 282 milyon  su biriktirme hacmine sahip olanMersin Pamukluk Barajınınbütün bileşenlerinin tamamlanması ile Pamukluk Barajı kaynağından alınacak su 35 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Mersin şehir merkezine yıllık 128 milyon m³ içmesuyu verilecektir. Ayrıca enerji maksatlı olan Tarsus Pamukluk Barajı ile yılda 68 milyon kilovat saat enerji üretilmesi hedeflenmektedir.Diğer taraftan 184.060 dekar arazinin sulanması sonucu bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır.Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 304 MilyonTL katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ’Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.
Sulama İletim Tüneli Bu Yıl Başında Tamamlanmıştı
5 Ocak 2018 tarihinde tamamlanarak Pamukluk Barajı ile İçmesuyu İsale Hattı ve Sulama İsale Hattı arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayan “Pamukluk Barajı Sulaması İletim Tüneli” 4.618,40 metre uzunluğunda dairesel kesitli, 4.20 metre iç çapında, 4.80 metre dış çapında ve 5.00 metre kazı çapındadır.
İçmesuyu İsale Hattı kapsamında ise ham su için 23 km çeşitli çaplarda çelik boru ve 12 km temiz su hattı olmak üzere toplam 35 km isale hattı ve gerekli sanat yapıları inşa edilecektir.










0 Yorumlar

Yorum Gönder