MEME KANSERİ İÇİN SADECE DOKTORUNUZU DİKKATE ALIN1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi farklı kurumlarla birlikte etkinlikler organize ediyor. Bu kapsamda Medical Park Tarsus Hastanesi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Tarsus Grubu ve AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı Kadın Kolları işbirliğiyle seminerler düzenledi.Hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, Tarsus Belediyesi Ülker Aydın Yaşlılar Erinç Evi ve AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı’ndaki etkinliklerde,kadınları bilgilendirdi. Op. Dr. Karakan yaptığı sunumlarda, meme kanserinde teşhis ve tedavi için uzman hekimler dışında kimsenin fikir ve tavsiyelerinin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

BİTKİLERİN SUYUYLA KANSER GEÇMEZ
Seminerlerde yaklaşık 150 kadınla bir araya gelen Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanseri için de kulaktan dolma yanlış bilgiler  ve yetkisiz kişilerin yönlendirmeleriyle karşılaşıldığını belirtti. Op. Dr. Karakan, “Meme kanseri için teşhisi sadece uzman hekim koyabilir. Hekim dışında kimsenin ‘Sende kanser yoktur’ ya da benzeri sözlerini dikkate almayın. Ayrıca kanser bazı bitkileri kaynatıp suyunu içerek, bazı yemekleri yiyerek ya da yemeyerek geçecek bir hastalık değildir. Hastanın durumuna ve hastalığın seviyesi gibi birçok etkene göre uygulanan bilimsel yöntemlerle tedavi edilen bir hastalıktır” dedi.

ÇOCUK YAPMA YAŞI ÖNEMLİ
Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Hümeyra Yıldırım’ın da konuk olarak katıldığı seminerlerde Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, meme kanseri risk faktörleri hakkında da bilgi verdi. Op. Dr. Karakan, meme kanserinde değiştirilemeyen ve değiştirilebilir risk faktörlerini şöyle sıraladı.
Değiştirilemeyen risk faktörler:
-          Yaş (40 yaş üstünde risk artar)
-          Cinsiyet (Meme kanseri hastalarının yüzde 99’u kadındır)
-          Diğer memede geçmişte kanser vakası görülmüş olması
-          Over, uterus, kolon kanseri hikayesi
-          Erkeklerde büyük meme ve ailede erkek meme kanseri görülmüş olması
-          Ailede (1. derece yakınlar) meme kanseri görülmüş olması
-          Klinefeltersendromu (erkeklerde)

Değiştirilebilen risk faktörleri:
-          Hiçdoğumyapmamakveya ilk doğumu 31 yaşındansonrayapmak
-          Oral östrojenilaçları
-          Alkolvesigara
-          Fazla kilo
-          Hareketsizyaşam
-          Radyasyonamaruzkalmak

BU BELİRTİLERE DİKKAT
Genel Cerrahi Uzm. Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, meme kanseri belirtileri hakkında ise şu bilgileri verdi:
-Kitle: Meme kanserinin en erkenbelirtisi, çoğukeztek, ağrısızya da hafifağrılı, kısmensınırlarıbelirlenen, gerginliğiolmayan,hareketisınırlıvesertbirkitledir.
-Ağrı: Genelliklehastalığıngeçdönemlerindeortayaçıkabilenağrı, meme kanserindesıkgörülenbirbelirtideğildir.
-Meme başıakıntısı: Dahaçok benign meme hastalıklarındagörülen meme başıakıntısına, meme kanserindesıkrastlanmaz. Ancakmemedebirkitlepalpeedilirvebastırıldığındaakıntıgörülürseakıntınınkanserleilgiliolabileceğidüşünülmelidir.
-Meme başıretraksiyonu: Zamanlatümörbüyümeyeveetrafdokularainfiltreolmayabaşladığında deride büzülmeler, meme başındaiçeriçekilmegözlenir.
-Forguebelirtisi: Meme başınınkitleyedoğruçekilmesidir. Öndenbakıldığındahastanın meme başıdahayüksektegörülür
-Lenfödem: Tümörhücreleri, cooper ligamentlerindekilenfdamarlarındailerleyerekderininyüzeyellenfdamarlarınaulaşır. Bu damarlarıtıkamasısonucu deride sınırlıbirödemmeydanagelir. Deriningörünümüportakalkabuğubiçimindedir.
-Deride eritemveülserasyon: Kanserinileridönemlerindetümörhücrelerininderiyitamamenkaplamalarısonucu deride eritemveülserasyonlarmeydanagelir.
-Tillauxbelirtisi: TümörhücreleriningöğüsduvarınakadarilerlemesiylememeninhareketyeteneğinikaybetmesineTillauxbelirtisidenir.
-Metastazileilgilibelirtiler: Meme kanserimetastazlarınıyakındokularadirekt, uzakmetastazlarınıkanvelenfyoluylayapar. Aksilla, subklavikularvemediastenallenfnodülleri ilk olaraketkilenenbölgelerdir.Dahasonraakciğer, karaciğer, omurga, pelvis ve femur kemiklerisıklıklaetkilenenorganlardır.

0 Yorumlar

Yorum Gönder