TARSUS TSO VE MERSİN KOSGEB PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPTITarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin KOSGEB Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Tarsus TSO Konferans salonunda ilgili firmaların katılımlarıyla gerçekleşti.
KOSGEB uzmanı Ali Can Aydın tarafından, Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesini hedefleyen KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında bilgi verildi.
“PROJE BAŞVURULARI, KOSGEB ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN 24 NİSAN-22 HAZİRAN 2018 (saat 23.59’a kadar ) TARİHLERİNDE ALINACAK”
Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri Ve Yazılım Sektörlerindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi”dir.
Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmelerinin, aşağıda bağlantısı yer alan çağrı teklifi içerisinde yer alan rekabet gücünün geliştirilmesi teması ile ilişkilendirilen 6 stratejiden biri veya birkaçını içeren projeleri, çağrı kapsamında desteklenecek olup, Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti, geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL ve geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL olmak üzere azami 1.000.000 (birmilyon) TL’dir.
Bu proje teklif çağrısına;
• Bağlantısı aşağıda yer alan İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi’ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,
• Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3)
• Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri başvurabilecektir.
Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir
Mersin ilinde başvuru yapabilecek imalat sanayi sektörleri:
• Gıda Ürünlerinin İmalatı (NACE Kodu: 10)
• Makine ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (NACE Kodu: 25)
• Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (NACE Kodu: 28)
• Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (NACE Kodu: 20)
• Kauçuk ve Plastik ürünlerin imalatı (NACE Kodu: 22)
Ayrıca, Mersin KOSGEB Uzmanı, başvuru yapacak tüm işletmeler için: 2017 yılında bilanço usulü defter tutulması ve 2017 kurumlar vergisi beyannamesi veya gelir vergisi beyannamesi ibraz edilmesi zorunlu olduğunu belirtti.

Proje çağrısına başvuru yapmak isteyen firmaların öncelikle kendi KOBİ Uzmanlarına danışmalarını tavsiye eden, KOSGEB Uzmanları, Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verileceğine dikkat çekti. Soru-Cevap kısmından sonra bilgilendirme toplantısı sona erdi.

0 Yorumlar

Yorum Gönder