2018 "ARATOS ÖDÜLLERİ" SAHİBİNİ BULDU


Tarsus haberleri: Aratos Ödülleri

Adını Antik Çağ’dan yaşamış Tarsuslu filozoftan alan Aratos dergisi 15. yılını bir dizi etkinlikle kutladı. 12 Mayıs Cumartesi günü Aratos Kültür Sanatevi’nin Bahçesinde başlayan kutlama etkinliği yağmur nedeniyle konferans salonunda devam etti.
Tarsus’ta 2004 yılında yayın hayatına başlayan Aratos Dergisi, 15 yılda 87 sayı yayınlandı, Aratos Yayınları adıyla 41 kitap çıkardı. 2015 yılından bünyesinde felsefe okulundan, tiyatro akademisine, sergilerden, yazar imza günü ve söyleşilerine, sinemadan tarih-doğa gezilerine kadar pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği bir sanatevine dönüştü.
Aratos dergisinin, gerçekleşen kutlama etkinlikleri kapsamında 15 ressamın yaptığı cumhuriyet sonrası Tarsuslu yazar ve sanatçıların tablolarından oluşan “Tarsus’ta Aydınlanmanın Öncüleri” Resim Sergisi açılışı yapıldı. Sergide Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’den, Ümit Yaşar Oğucan’, Haşmet Zeybek’e kadar kentin yetiştirdiği değerlerin 18 tablosu yer aldı.
Etkinliğin açılış Konuşmasını Aratos dergisi Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık yaptı. Pişmanlık, “Aratos’un ışığı, doğduğu topraklara iki bin yıl aradan sonra bir kez daha düştü. Tarsuslu bir bilgenin adıyla çıktık yola. Aratos dedik adına. Aratos’un adını taşıyan dergimiz ilerici, aydınlanmacı ilkeleriyle on beş yaşındadır şimdi. Aratos dergisi, aydınlanma çabasıyla üretti, paylaştı ve çoğaldı. Yönümüz belli yolumuz açıktır. Kültür yaşamımıza Aratos’u kazandırmaktan ve toplum için güzel şeyler yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Aratos dergisi Yayın Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Zehragül Aşkın ise yaptığı konuşmada Aratos’un bir yayın olarak 15 yıldır varlığını sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'de yayınlanan uzun soluklu felsefe dergileri arasında bir şehir dergisi olarak öne çıkan Aratos dergisi 87. sayısı ile okurlarının karşısına çıkarken aynı zamanda 15. yayın yılını da geride bırakıyor. Adını Antikçağ'da M.Ö. 300 yıllarında yaşamış olan matematik ve gökbilim ile uğraşan Tarsuslu filozof Aratos'tan alan dergi, hem uzun bir geçmişe sahip olan Tarsus'un çok katmanlı kültürel, tarihsel ve düşünsel birikimini yazınsal bağlamda görünür kılarak geleceğe aktarıyor hem de başını derginin düşünsel babası ve aktüel kurucusu olan Uğur Pişmanlık ile birlikte akademiden ve farklı meslek gruplarından oluşan bir grup felsefe severin katkılarıyla felsefeyi akademinin dışına; geniş halk kitlelerine yayarak önemli bir kültürel misyonu başarı ile yerine getiriyor.
Bu bağlamda "felsefe öğrenilen değil; yapılan bir etkinliktir" mottosu yanında "Çoğulculuğun evrenin yasası" olduğu düşüncesi, derginin yayıncılık anlayışını özetliyor. Nitekim Aratos dergisi, edebiyattan, tarihten ve felsefeden söz ederken günümüzün soru ve sorunlarına sırtını dayayan bir perspektifi kendisine merkez alıyor. Öyle ki dergide yazarların söz konusu soru ve sorunları ele alış tarzı ve çözüm önerileri baskılara boyun eğmeyen pasif bir direnişe ve bireysel farkındalığa sahiptir ve bu noktada dergideki yazılar yazarların kendisinin sorumlu olduğu bir beyandır.
Bilindiği gibi dünyanın insanilik kazanmasının olanağı söylemdir. Söylem, Vita contemplativa (düşünen varlık) ile vita activa (eyleyen varlık) arasındaki ayrımın gerçekleştiği yerdir. Platon'un Theatetos diyoloğu'nda anlattığı, gözünü yıldızlara çevirip tefekküre dalmışken önünü göremeyip kuyuya düşen Thales’in hikâyesinde özsel anlamda hiciv edilen tüm teorik ve pratik bilme etkinliklerine ev sahipliği yapan felsefenin değerini bilmeyen Trakyalı cahil köylü genç kıza yöneliktir. Platon hicvettiği Thales örneğinden hareketle düşünmenin sorumluluğunu yüklenen düşünür ile sıradan insan arasındaki ayrımı özgürlüğe dayandırmaktadır. Özgürlük, eyleme dayalı düşünme ve kamusallığın kesişme noktasıdır. Yine Ona göre bireysel özgürlükler ancak kamusal alanın yaratılması ve korunması ile güvence altına alınır. Bu nedenle Platon'un özgürlük anlayışı Yunan kentine, yani "Polis"ine özgüdür. Tarihsel ve toplumsal bir olgu olan Polis ise eylem ve söyleme dayalı kültürel örgütlenmeye dayanır. İşte tam da bu noktada Aratos dergisi özgürlüğün ortaya çıkması ve korunması için gerekli çoğulcu düşüncenin koşullarını oluşturma vizyonu ile kültürel örgütlenmeye hizmet etmektedir.
Aratos'un politik ve sosyal bilince eşlik eden heyecanı ile yelken açtığı eleştirel düşünce denizinde "homo viator" olan hepimize nice yayın dönemleri diliyorum”. dedi.
Etkinlikte “Aratos’un 15 yıllık Öyküsü”nün sinevizyon gösterisi yapılmasının ardından, Aratos Yazarları ve okurları birer konuşma yaptılar.
“Tarsus’ta Aydınlanmanın Öncüleri” Resim Sergisine eserleriyle katkıda bulunan ressamlara “Teşekkür Belgesi” verilmesinin ardından 2018 yılı “Aratos Ödülleri” törenine geçildi. “Aratos Kültür Sanat Ödülü” Mersin Tiyatro Derneği(METİD)’e, dernek başkanı Derya Güneri’ye ödülünü Dr. Haluk Bozdoğan takdim etti. METİD Başkanı Derya Güneri, yaptığı konuşmada, “2018 Aratos Kültür Sanat Ödülü”ne layık görüldüklerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek Aratos dergisi yöneticilerine ve seçici kurula teşekkür etti.
“2018 Aratos Emek Ödülü” ise Tarsus basınında yerel bir gazetede muhabirlik yapan gazeteci Yakup Boncuk’a verildi. Yakup Boncuk’un ödülünü ise Aratos dergisi Yayın Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Zehragül Aşkın takdim etti. Gazeteci Yakup Bocuk da “Aratos Emek Ödülü”nü almaktan mutlu olduğunu ve bu ödülün kendisi için değerli olduğunu ifade ederek, “Ben bir basın emekçisiyim. Gazetecilik hayatım boyunca kimseye yandaş olmadım, yalakalık yapmadım. Her zaman mesleğime saygı duydum ve severek yaptım. Hepinize teşekkür ederim. “dedi.
Aratos dergisinin 15. Yıl kutlama etkinliğinde verilen kokteyl öncesi kapanış konuşması yapan gazeteci Uğur Pişmanlık, “Tarsus’u tek entelektüel yayını olan Aratos dergisi ile kentin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, “Aratos dergisi yola çıktığından bu yana evrensel değerlerin ışığıyla bir aydınlanma çabası içinde yayın yaptı. Bir gergi olmanın çok ötesine geçen Aratos dergisi gerek yayıncılık, gerekse kurduğumuz kültür sanatevi ile pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Okurları ve sanatseverleri, yazarlarla, sanatçılarla, bilim ve sanat insanlarıyla buluşturduk. Aratos, çalıştı, üretti ve paylaştı. Aratos dergisine, yazılarıyla katkıda bulunan yazarlarımıza, okuyucularımıza ve dergimizi destekleyen dostlara teşekkür ediyoruz.
Yaşadığımız çağdan 2 bin 300 yıl önce yaşamış Tarsuslu filozof Aratos yeniden bir yaşam buldu. Aratos dergisi, felsefe okulu, kültür ve sanatevi ile üretmeye, paylaşmaya devam edecek. Tüm dostlarımızı Aratos dergisinin 15. Yıl kutlama etkinliklerine davet ediyoruz.” diye konuştu.


0 Yorumlar

Yorum Gönder