YRD.DOÇ.DR. ONUR ÖZBOZKURT, TÜRKİYE’NİN İSTİKRARLI ÜLKE OLDUĞUNU İTALYA’DA BELGELERİYLE SUNDU


Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ve Yrd. Doç. Dr. Elma Satrovic tarafından gerçekleştirilen ve “Politik İstikrar ve Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı” konusundaki en güncel bilimsel çalışmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Dünya Bankası’nın yayınladığı,Türkiye’ye dair “politik istikrar” verilerinden faydalanılarak gerçekleştirilen ekonometrik analiz ile Türkiye’deki politik istikrarın arttığında Türkiye’ye yabancı yatırım girişlerinde artış gerçekleştiği ispatlandı.
Akademisyenlerin gerçekleştirdiği bu önemli çalışmayı Yrd. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, bu sene 27.’si Roma, İtalya’da düzenlenen “International Scientific Conference on Economic and Social Development” isimli önemli uluslararası konferansta sundu. Makale, aynı zamanda tam metin şeklinde kabul edilerek konferans bildiri kitapçığında yayınlandı.
Çalışmayla ile ilgili konuşan Yrd. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, “1993-2002 yılları arasındaki on yıllık dönemdeki yabancı yatırım girişlerine dair resmi verilere bakıldığında Türkiye’ye 15 milyar dolarlık bir yabancı yatırım gelmiştir.  2005-2014 arasındaki on yıllık döneme bakıldığında ise Türkiye’ye tam 144 milyar dolarlık bir yabancı yatırım gelmiştir. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık on katı bir orandaki yatırım girişinin politik istikrarın başlangıcı ve sonrasındaki dönemde gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. 1990'lı yıllardaki politik istikrarsızlık dönemlerinde, koalisyon hükümetleri tarafından ortaya konulan ve ülkeyi 2001 krizine sürükleyecek olumsuzluklar gibi birçok etken yabancı yatırım girişlerini önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiş ve kısıtlamıştır. Ancak, 2002 yılı sonrasında, iktidar partisinin politik istikrarsızlık dönemine son vererek, kurulduğu 2001 yılından itibaren tüm seçimleri oylarını da artırarak art arda kazanması,  yatırım ortamının iyileştirilerek yatırımları teşvik edici istikrarlı politikaların ortaya konulması yabancı yatırımcının ülkemize güvenmesine ve böylece yatırımların daha güvenilir bir şekilde ülkemize gelmesine zemin hazırlamıştır. Farklı bir ifade ile, iktidar partisinin 2002’deki zaferi, kısa ömürlü koalisyon hükümetleri dönemini ve uzun yıllardır Türkiye'de meydana gelen politik ve ekonomik  istikrarsızlığı sona erdirmiş ve yabancı yatırım girişlerini artırmıştır.Buradan hareketle her ne kadar politik istikrarın önemli bir belirleyici olduğu tahmin edilse dahi Türkiye özelinde bunu ispatlayan en güncel ve ilk olma niteliği taşıyan bilimsel çalışma tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası’ndan alınan politik istikrar ve terörizm gibi politik şiddet olaylarına dair verileri ekonometrik analize tabi tuttuğumuzda ortaya birçok çarpıcı sonuç çıktı. Bunlardan ilki, Türkiye’de politik istikrar değerleri yükseldiğinde ve terör olayları azaldığında yabancı yatırımların Türkiye’ye akışında meydana gelen pozitif etkidir.Öteki taraftan, Türkiye’ye yabancı yatırım girişinin artması da Türkiye’nin politik istikrar ortamına katkı sağlamasının yanı sıra ve terörizm gibi politik şiddet olaylarının de azalmasına katkı sunduğu çalışmada ortaya çıkan başka bir çarpıcı sonuçtur. Farklı bir ifade ile politik istikrar/terörizmin olmayışı ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında iki yönlü bir etkileşimin söz konusu olduğu bu çalışmada ispat edilmiştir.” Şeklinde konuştu.
15 Temmuz’da, Türk halkının,milli iradesine sahip çıkarak adalet aradığı karanlık gecede özellikle tanklara karşı ortaya konulan direniş örneğinin dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, “Türkiye’nin 15 Temmuz başarısız ama kanlı ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir darbe girişimine maruz kalmasının yanı sıra, Çok Uluslu Terör Örgütleri’nin yakın geçmişteki konsantre terörizm faaliyetlerinin hedefi olmasına rağmen, en güzel cevabı yerli ve yabancı yatırımcıların verdiğini ve 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Unilever gibi, aynı zamanda Çok Uluslu İşletme’lerin tarihsel gelişimi içerisinde en önemli yere sahip olan böylesine büyük bir kuruluşun son on yılın en büyük yatırımını Türkiye’ye gerçekleştirmiş olması, yabancı yatırımcıların Türkiye’nin istikrar ortamına ve geleceğine dair güvenlerinin tam olduğunun bir göstergesidir. Çünkü gerçekleştirmiş olduğum birçok çalışmada, özellikle yatırımların geri dönüşlerinin uzun yıllar aldığından hareketle özellikle dev yatırımcıların ülkedeki son 10-15 yıllık politik istikrara bakarak yatırım kararları aldığını ortaya koymuştum. Bu açıdan böylesine önemli bir çalışmaya imza atmak suretiyle dünyanın 30 farklı ülkesinden gelen akademisyenin katılım sağladığı, İtalya’daki uluslararası konferansta gerçekleştirmiş olduğum sunum benim için ayrı bir onur ve gurur kaynağıdır. Böylesine önemli çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

0 Yorumlar

Yorum Gönder