TTB BAŞKANI KAYA:" 01/01/2017’DE TARIM HAVZALARI MODELİ ÜRÜN BAZINDA DESTEKLENECEK"


Ticaret borsalarının sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile konsey üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
Basına kapalı olarak gerçekleşen oturumun ikinci kısmında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tarım sektörünün  ticaretinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü:
Başkan Murat Kaya rapor sunumumda "Türkiye’nin ulusal ölçekte ortaya koyduğu 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için topyekûn kalkınmanın şart olduğu ve ülkenin bütün bölgelerinin bu hedeflere azami katkı sunması gerektiği açıktır.Dünya'daki toplam nüfusun yaklaşık beşte biri geçimini tarımdan sağlamaktadır.Bu rakamlar ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişse de,  gerçek olan tarım olmadan bir endüstriden bahsedilmeyeceğidir.. Türkiye'de son dönemde, yapısal reformlar ve AB müktesebatına uyum kapsamında tarım, hayvancılık ve gıda endüstrilerinde önemli adımlar atmıştır.Gelinen noktada, yapılan bu reformların etkilerinin analiz edilmesi, mevzuatın ve bu mevzuatı uygulamakla yetkili kılınan kamu kurumları, özel sektör ile STK’ların uyum içinde çalışmalarıdır. Dünya nüfusu 2050 yılında bugünkü nüfustan %34 daha fazla olacağı, yani 9,1 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Daha büyük ve muhtemelen daha şehirli olacak nüfusun beslenmesi için gıda üretiminin %70 oranında arttırılması gerekecektir. Buda daha az toprak kullanılarak daha fazla gıda üretmek demektir. Bu çalışma Bölge tarımını ve tarımsal üretimini mevcut durum itibariyle genel hatlarıyla ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Çok geniş bir konu olması nedeniyle bu çalışmanın ürüne yönelik ve havza bazlı geliştirilmesi de elzemdir."
Bölgesel ve genel sorunları dile getiren Başkan Murat Kaya konular hakkında hazırladığı raporunu konsey toplantısında ana başlıklar ve çözüm önerileri ile  Bakanlara sundu. Raporda arz edilen ana başlık altındaki konular;
 1-İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF'ten yapılan ödemeler ihracatçı firmaya yapılmaktadır. Uygulamada DFİF alacakları yüzünden yaşanan en büyük sorunlardan biri serbest piyasa da fiyat istikrazsızlığının oluşması ve kaliteli ürün ayrımının yapılmamasıdır.
2-Yaş meyve ve sebze ile narenciye üretim miktarlarındaki artışı ihracatına halen yansıtamamıştır
3-Pamuk ve Soya gibi stratejik öneme sahip ürünlerde dışarıya bağımlılık
4-Tarım teşviği verilen ürünlere verilen desteklerin, bölgesel olarak tespit edilmesi
5-Tarım Havzaları ile yenilenen Türkiye ekim deseninin dinamik hale getirilmesi
oldu.
Başkan Murat Kaya 01/01/2017 yılında "Tarım havzaları modelinin ürün bazında destekleneceği" müjdesini de verdi.


0 Yorumlar

Yorum Gönder