TASİAD BAŞKANI YAKUP ATEŞ:”BÖLGEMİZİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”


Tarsus Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TASİAD) yönetici ve üyeleri ve davetliler “Hibe Proğramları” ve “iş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi.
TASİAD Başkanı Yakup Ateş, Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, TASİAD üyelerinin yeni yatırımları yada mevcut yatırımlarını geliştirmek amacıyla mevcut hibe ve teşviklerden yararlanmaları, bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi maksadıyla konusunda uzmanların desteğiyle yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.
Yakup Ateş, Tarsus Sanayici ve İş Adamları’nın yeni yatırımlar yada yatırımlarının modernizasyonuyla ilgili bilgilendirilmesine yönelik toplantıda üyelerin bilgilendirilmekte olduğunu belirterek, “TASİAD olarak başta Tarsus’umuzun gelişmesi olmak üzere bölgemizin kalkınması ve halkımızın refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tüm girişimcilere yeni yatırım yapmaları konusunda bilgi desteği veriyoruz. Bölgemizde yeni yatırımlarla işsizliğin asgariye düşürülmesi, böylece halkımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir” dedi.
ODS Danışmanlık Genel Müdürü Okan Seçkin, Çukurova Kalkınma Ajansı ve diğer ajansların mikro işletmelerde kurumsallaşma ve rekabetçiliğin geliştirilmesi mali destek proğramı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Proğramın amacının bölgedeki mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını amaçladığını belirten Okan Seçkin, proğramın toplam bütçesinin 7 milyon tl olduğunu, projenin süresinin azami 9 ay olduğunu ve projelere sağlanacak asgari ve azami destek miktarının 25 bin ile 250 bin lira arasında olduğunu ifade etti.
İş Teskin Kurulu Adana Grup Başkan yardımcısı İş Başmüfettişi Semiha Dostlar ise yaptığı konuşmada, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından birisi olduğunu belirterek, “İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.” dedi.
ILO rakamlarına göre dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında işgücü bulunduğunu, dünyada her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiklerini vurgulayan Semiha Dostlar, “Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimleri ve bağlı kuruluşları aracılığıyla sosyal barışı ve refahı sağlamayı, aynı zamanda iş gücünün kalitesini ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Bakanlık çalışma yaşamını ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyici önlemler alır. Bunu, kanun uygulamaları, eğitim ve denetim gibi araçlar ile sağlar. Bakanlığın en önemli görevlerinden bir de işyerlerinde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasının sağlanmasıdır. Bu görevi Bakanlık adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yürütür.” şeklinde konuştu.
TASİAD Başkan yardımcısı Nil Özveren Aşkın’ın sunumunu yaptığı toplantıda, konuşmaların ardından TASİAD Başkanı Yakup Ateş, toplantının konuşmacıları Okan Seçkin ve Semiha Dostlar’a birer şükran plaketi verdi.


0 Yorumlar

Yorum Gönder