CHP’li Çamak’tan Başbakan Davutoğlu’na “Akkuyu” sorusu


CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin’in Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi’ne Rusya tarafından kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’ni kuracak olan Akkuyu NGS firmasının ilk ve orta öğretim öğrencilerine İl Milli Eğitim’den izin alarak sunum yapma gerekçeleriyle ilgili Başbakan Davutoğlu tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi verdi. Çamak, önergesini Genel Kurul’da da söz alarak dile getirdi.
Mersin’in Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi’ne Rusya tarafından kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak son olarak TBMM Başkanlığı’na Başbakan Davutoğlu tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi verdi.
“UÇAKTAN SONRA MERSİN’E DARBE VURURKEN, SANTRAL İÇİ ŞİRİN GÖRÜNMELERİ MANİDAR”
Santral inşaatını gerçekleştirecek olan Akkuyu NGS’nin var gücüyle santral i kurmak için çalıştığını ifade eden CHP’li Çamak, “Rus Devlet şirketi ROSATOM’un Türkiye Şubesi şu aralar nükleer santrali halka şirin göstermek amacıyla çeşitli kampanyalar yürütmektedir. Angajman kuralları gereği düşürülen uçak neticesinde hemen hemen her konuda Rusya, ülkemiz ve özellikle Mersin’in büyük darbe almasını sağlayacak girişimlerde bulunurken, nükleer santral konusunda şirin görünmesi manidardır” dedi.
Mersin halkının santrale tepkiyle yaklaştığını savunan CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Akkuyu NGS Şirketi’nin ilk ve ortaöğretim öğrencilerine Akkuyu Projesi ile ilgili bilgilendirme adı altında sunum yapmaya çalıştığı belirtti. Çamak, “Nükleer alanında eğitim görmüş uzmanların, okulları ziyaret ederek, öğrencilerin beyinlerini yıkamaya çalıştığı aşikardır” diye konuştu. CHP’li Çamak, Akkuyu NGS’nin yaptığı sunumlara istinaden Mersin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası, Baro, Tabip Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın “Temiz Enerji ve Alternatif Enerjiler” konulu sunumlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedilmesini de manidar bulduğunu soru önergesinin gerekçesinde ifade etti.
İŞTE HÜSEYİN ÇAMAK’IN BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NA SORDUĞU SORULAR  
1- İlgili Rus Şirketin Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kabul gören sununmlarının farkı nedir?
2- Sözü edilen faaliyetlerin hukuki dayanağı nedir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde mi gerçekleşmektedir?
3- Türkiye-Rusya ile ikili ilişkilerde kamuoyunun yakından bildiği gerginlik yaşandığı dönemde Rusya menşeili şirketin özellikle çocuklarımıza yönelik yaptığı girişimlere izin verilmesinin gerekçesi nedir?
4- Adı “sunum”, “bilgilendirme” olmasına karşın asıl görevi “beyin yıkama” olan bu tür çalışmaları eğitim değeri bulunmakta mıdır? Bulunmuyor ise neden ilgili okul öğretmenleri tarafından verilmemektedir?
5- Sözü edilen sunum ve eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun mudur? Sözü edilen eğitim çalışmalarında nükleerin çevreye, toplum sağlığına zararları konusunda da eğitim verilmekte midir?
6-  Öğrencilerin zorunlu olarak bilgilendirme eğitimlerine Çamlıbel’de bulunan bilgilendirme ofisine yönlendirildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise bunun hukuki gerekçesi nedir?
7- Yöre halkının yoğun itirazlarına rağmen AKP iktidarı tarafından nükleer santralin yapımı konusundaki ısrarın gerekçesi nedir?

0 Yorumlar

Yorum Gönder