MTSO, Adana Ticaret Odası ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2015 Yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı'na sunulan "TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi'nde Yer Alan Firmaların Rekabet Edebilirliği İçin 'Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi' Kurulumu Projesi" ÇKA'dan destek almaya hak kazandı. Türkiye'de ilk kez Çukurova Bölgesi'nde uygulanacak projeyle firmalar ticaret ve sanayi odaları kanalıyla dünya, kıta ve ülke bazında fiili potansiyel müşterilerinin ve tüm rakiplerinin cirolarından banka hareketlerine, firma sahibinin cep telefonundan üretim detaylarına kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek.
 Mersin, Adana ve Tarsus'ta kurulacak Ticari İstihbarat Merkezleri'ni kapsayan projenin tanıtımı bugün Mersin'de yapıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, HiltonSA Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında projeyle ilgili bilgiler verdi.
 "KÜRESEL DÜZEYDE HİPER REKABET ARTIK GÜNDEMİMİZDEDİR"
 MTSO Başkanı Aşut, tarihte ticaretin başladığı zamandan bu yana var olan rekabetin, günümüzde acımasız ve sert bir seviyeye geldiğine dikkat çekti. Daha iyi ürün üretme veya daha ucuza satmanın artık bir kriter olmadığını, rekabetin kriterlerinin ve etmenlerinin değiştiğini belirten Aşut, "Bu etmenlerden birisi de bölgesel hareket edebilmektir. Yani, güç birliğidir. İşte 'TR62 (Adana, Mersin) Bölgesinde Yer Alan Firmaların Rekabet Edebilirliği İçin Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi Kurulumu Projesi'nin hedeflerinden birisi de bu bölgesel işbirliğidir. Küresel düzeyde 'hiper rekabet' artık gündemimizdedir. Böylesi bir rekabet ortamında firmaların sürdürülebilir stratejik üstünlük sağlamaları da zorlaşmıştır. 1990'lardan başlayarak hızlı bir ivme ile gelişen hiper rekabete karşı, rekabet istihbaratı veya ticari istihbarat konsepti geliştirilmiş ve ABD'den başlayarak doğuya doğru yayılmıştır" dedi.
 "TİCARİ BİLGİ VE İSTİHBARAT MERKEZLERİNDE 'YENİ NESİL TİCARİ BİLGİ' ÜRETİLECEK"
 Hiper rekabet ortamında firmaların sağlıklı stratejiler geliştirmelerinin ve sürdürülebilir karlılığı sağlamalarının, artık "ticari bilgi ve istihbarat" ile mümkün olduğunun altını çizen Aşut, bu ticari istihbarat konseptini Türkiye'de ilk kez Çukurova Bölgesi'nde uygulayacaklarını söyledi. ÇKA desteğiyle hayata geçirecekleri projeyle MTSO, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası çatıları altında kurulacak olan 'Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezleri'nde, bölgenin kalkınmasını destekleyecek ve firmaların uluslararası alanda rekabet edilebilirliğini sağlayacak "yeni nesil ticari bilgi" üretileceğini dile getiren Aşut, "Bu proje ile firmalarımız, dünya, kıta ve ülke bazında fiili potansiyel müşterilerinin ve tüm rakiplerinin detay bilgileri elde edebilecekler. Ürettiğimiz ürünü veya satmak için belirlediğimiz hedef ülkelerdeki hedef rakiplerimizin detay analizi yapılacak ve böylece pazarda ürünümüz için doğru konumlandırmayı yapabileceğiz. Firmalarımız GTİP ve SIC ürün kodları ile ürün bazında, hedef pazar tespitini bu merkezlere yaptıracak; o ülkedeki hedef müşterilerimiz ile ilgili ihtiyaç duyduğumuz tüm verilere ulaşabileceğiz. Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşecek olan ihalelerinin takibi ve raporlanması, hedef ülkelerle ilgili ürün bazında mevzuat çalışmalarının yapılması, ulusal ve uluslararası kredilerin ve hibe fonlarının takibi ve kamuoyu ile paylaşılması, yine proje kapsamında kurulacak olan bu merkezler tarafından yürütülecek" diye konuştu.0 Yorumlar

Yorum Gönder