ARATOSTAN SEMPOZYUM


 Tarsus haberleri- Aratos Tarih, Felsefe, Kültür ve Sanat Dergisi/Aratos Kültür Sanatevi etkinliğidir. Sempozyum organizasyonu aşağıda belirtilen isimlerin sorumluluğunda gönüllü çalışan bir ekip tarafından yürütülmektedir. 2021 yılının sempozyum ana teması “GÖÇ SOSYOLOJİSİ” olarak belirlenmiştir. Göç konusunda çalışan sosyologlara ve tarih araştırmacılarına çağrımızdır. Bildiri özeti göndermek için son tarih 15 Ekim 2021'dir.

PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL 3. SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI

SEMPOZYUM ŞARTNAMESİ

1. Organizasyon: Aratos Tarih, Felsefe, Kültür ve Sanat Dergisi/Aratos Kültür Sanatevi etkinliğidir. Sempozyum organizasyonu aşağıda belirtilen isimlerin sorumluluğunda gönüllü çalı-şan bir ekip tarafından yürütülmektedir. 2021 yılının sempozyum ana teması “GÖÇ SOSYOLO-JİSİ” olarak belirlenmiştir.

Aratos Dergisi’nin ve Aratos Kültür Sanatevi’nin resmi ve güncel duyuruları ile tüm ileti-şim bilgileri www.aratosdergisi.com sitesinde belirtildiği gibidir. (Sayfa güncellendiği için bura-daki iletişim bilgileri esastır)

2. Konuşmacı katılımı: Aratos Dergisi’nin ve Aratos Kültür Sanatevi’nin düzenlediği, “Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu” etkinliğine konuşmacı olarak katılmak isteyen kişiler, aşağıda yer alan “Bildiri Gönderme Kuralları”nda belirlenen yön-temlere göre bildiri özetlerini Aratos Dergisi’nin organizasyon ekibine iletirler. Bildiriler, ilgili şartnamede yer alan “Bilim Kurulu”nca değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda bildiri özeti göndermiş kişilerden etkinliğe katılması uygun görülenler ile iletişime geçilerek etkinlik programı oluşturulur. Konuşmacılar herhangi bir engelle karşılaştıklarında etkinliğe katılamaya-caklarını bildirmelidir. Aratos Dergisi’nin sempozyum etkinliklerine katılmak için hiçbir konuş-macı ücret ödemez; ancak konaklama ve ulaşım masrafları -aksi belirtilmedikçe- konuşmacıya aittir.

3. Bildiri gönderme: İlan edilen tarihler içerisinde sempozyuma konuşmacı olarak katıl-mak isteyen kişinin e-posta yolu ile bildiri özeti göndermesi gerekmektedir. Bildiri özeti şunları içerir: (a) Bildiri başlığı, (b) Bildiriyi sunacak kişinin/kişilerin ad, soyad, ünvan, kurum, e-posta ve telefon bilgileri, (c) Özgeçmiş ve bir vesikalık fotoğraf (d) Bildirinin içeriğinin özeti (e) Ko-nuşma yöntemi (Metin okuma/Serbest konuşma/PPT slayt kullanımı). (f) Sempozyuma en fazla 2 poster bildiri kabul edilir. (g) Bildiri metni, Times New Roman yazı tipi, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve 2,5 cm kenar boşlukları ile 1 cm satır başı olmalı ve 4000 sözcüğü geçmeme-lidir. Gönderilecek bildiri özeti ise en fazla 1000 sözcükten oluşması beklenmektedir. (h) Bildiri-ler, en geç 15 Ekim tarihine kadar gönderilmeli/teslim edilmelidir. (ı) Değerlendirme Kurulu, sunulmaya değer bildirileri 15 Kasım tarihinde açıklayacaktır.

4.Bildirini sunumu ve yayınlanması

Bildiriler, her disiplinden ve her eğitim seviyesinden dinleyicilere açık olduğundan ko-nuşmacıların akademik bir dil kullanmamaya, yalın bir anlatıma özen göstermeleri gerekmekte-dir. Konuşmacıların bildiri tam metni, bir sonraki yıl için kitap olarak yayınlanacaktır.

5. Program ilanı: Sempozyum programı www.aratosdergisi.com sitesinde yayınlanarak ilan edilir. En güncel ve geçerli bilgiler www.aratosdergisi.com sitesinde bulunacaktır. Program ilan edildikten sonra Aratos Dergisi, yer, tarih, vd. konularda herhangi bir değişiklik yapma hak-kını saklı tutar.

6. Dinleyici katılımı: Aratos Dergisi Kültür Sanatevi’nin tüm etkinlikleri herkese açık ve ücretsizdir. Dinleyici olarak katılmak isteyenler etkinlik alanında ilgili formu doldurarak etkinli-ğe kayıt yapmış olur.

7. İptal: Olağan dışı nedenlerle iptal olan ya da tarihi değiştirilen etkinliğin tüm sorumlulu-ğu Aratos Derisi’ne aittir. İptal olan etkinliğe önceden kayıt yapmış dinleyici katılımcılara tarih ve yer değişikliği, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla duyurulur.

8. Katılım belgesi: Aratos Dergisi Kültür Sanatevi, konuşmacılara, katıldıkları ve katkıları için “Katılım ve Teşekkür belgesi” düzenleyecektir.

Düzenleme Komitesi adına

Prof. Dr. Deniz Tütengil Mazlum

Doç. Dr. Zehragül Aşkın

Uğur Pişmanlık

Haftanın Çok Okunanları

Tarsus haber, tarsus haberleri, tarsus son dakika, tarsus cinayet haberleri, tarsus trafik kazaları„ tarsus son dakika, mersin haber....