BAKİ ŞİMŞEK”SULAMA BİRLİKLERİ KAPATILMASIN"MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek; TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada;sulama birliklerinin yapısının aynen korunarak, devam etmesi gerektiğini söyledi.
MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek “Şu anda, sulama birlikleriyle ilgili konu komisyonun gündeminde. Sayın Orman Bakanımızla geçtiğimiz hafta komisyon toplantısına ben de katıldım. Sulama birlikleriyle ilgili sorun Karaman'da da aynı, Mersin'de de aynı, Adana'da da aynı. Bugün bu kürsüden dile getirilen Mardin Derik'te de, Nusaybin'de de; sorun her yerde aynı sorun. Şu anda sulama birliklerinin kapatılması da bu sorunu çözmüyor. Sulama birlikleri 1990'lı yıllara kadar yoktu, bu iş Devlet Su İşleri tarafından yönetiliyordu. 90'lı yıllardan sonra sulama birlikleri devreye konuldu ama bir kısım sulama birliklerinde olan eksikliklerden dolayı şu anda sulama birliklerinin kapatılacağı ve bu yetkinin DSİ'ye devredileceği komisyonda görüşülüyor. Bunu Hükûmetin tekrar gözden geçirmesini Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak talep ediyoruz. Yanlış yapan, eksik yapan, görevini yerine getirmeyen hangi sulama birliği varsa o sulama birliklerine ya kayyum atansın ya o sulama birlikleri yeniden seçime gönderilsin. Sulama birlikleri DSİ'ye devredilirken DSİ, çiftçilerin tarımsal destekten alacak oldukları paralara da el koyacak, bunu da doğru bulmuyoruz. Tarımsal destek, çiftçinin daha iyi üretim yapabilmesi için, tohum, gübre alabilmesi için verilen bir destek yani bugüne kadar sulama birlikleri bu paraları tahsil ederken sulama birliklerine vermediğiniz bir yetkiyi, şu anda DSİ'ye devrederken niye veriyorsunuz? Bunun da doğru olmadığınıdüşünüyoruz.Sulama birliklerinin kurumsal yapısının mutlaka korunması gerektiğini, buradaki eksikliklerin mutlaka var olduğunu ama işini iyi yapmayanların yüzünden bütün sulama birliklerinin cezalandırılmamasını istiyoruz.
  Çukurova’da şu anda sulama sezonu başlamak üzere. Eğer komisyondaki tasarı Meclise getirilip hemen geçerse kısa süre içerisinde birlik başkanları ve birlik meclisleri devre dışı kaldığı zaman, bu sulama sezonunda Çukurova'da ve Türkiye'nin birçok yerinde çok büyük sıkıntılar yaşanacağını, bu yüzden konunun bölgedeki sulama birlikleriyle ve çiftçilerle daha iyi tartışılması gerektiğini düşünüyorum.
Sulama birliklerinin yöneticisi de meclisi de başkanı da çiftçi. Hepsi çiftçi olduğu için çiftçi olan birisi çiftçinin aleyhinde bir çalışma yapamaz. Bunu art niyetli kullananlar varsa bunlarla ilgili devlet tedbirini alsın. Mutlaka sulama birliklerinin kurumsal yapısı devam ettirilmelidir.” dedi.

0 Yorumlar

Yorum Gönder