GENÇ HİSLER


Ebeveynlerin gençleri sürekli baskı altında tutmak istemeleri otoriter tutum aracılığıyla ifade edilmektedir. . Baskı altında bulunan gençlerde sorunlar daha erken dönemlerde ortaya çıkmaktadır.
Gençlerin, anne ve babalarının istekleri doğrultusunda hareket etmemeleri ceza almalarına neden olmaktadır. Yoğun baskı ortamında yetişen genç, aşırı kızgınlık ve öfke gibi duygularını gün yüzüne vuramamaktadır. Tümüyle baskı altında tutulan gençte kimi zaman aşırı tepkilerin ortaya çıkması doğaldır. Baskı beraberinde kaçış duygusunu getirmektedir. Gençlerin arkadaş çevresini genişletmesi ve özellikle sosyal medyada arkadaş bulma çabaları aslında aileleri tarafından kendilerine uygulanan baskı ve şiddetten kaynaklanmaktadır. Topluluk psikolojisi nedeniyle gençler kendilerine uygun herhangi bir gruba katılmak (üye olmak) istemektedirler. Çünkü insan doğduğundan beri topluluk içerisinde yaşamakta ve yalnız kaldığında kendini huzursuz ve eksik hissetmektedir . Bu noktada gencin içerisine dâhil olduğu yani seçtiği gruba dikkat etmesi gerekmektedir. Sırf yalnız kalmamak ve psikolojik çöküntü yaşamamak adına gençler kimi zaman yanlış gruplara katılabilmekte, alkol, kumar, sigara ve hatta uyuşturucunun pençesine itilebilmektedir.
       Sürekli altının çizildiği gibi gencin yetiştirilmesi noktasında yapılacak bir baskı, davranış bozukluklarına neden olabileceği gibi sorunlar içerisinde boğulan genci ailesine ve çevresine zarar verebilecek bir noktaya da getirebilmektedir. Yoğun baskılar altında büyüyen ve yetişen gençlerde kimi zaman benlik duygusu da tamamen ya da kısmen yitirilebilmekte ve genç sorunlarla boğuşur duruma gelebilmektedir.Sosyalleşme ve çevre edinme arzusu gencin toplum tarafından kabul edilme duygusunun ağır bastığının da göstergesidir. Bu dönem içerisinde aile ve çevre tarafından gence bir dost gibi yaklaşılması gerekmektedir.

                                                                                                 

                                                                                             FETİYE DAL ( SOSYOLOG-AİLE DANIŞMANI )

0 Yorumlar

Yorum Gönder